‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นครปฐม

‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นครปฐม

“ในหลวง” พระราชทานอาหารเน้นสมุนไพร แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

163047374293

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

163047374143

เมนูพระราชทาน ได้แก่ ผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย และกุนเชียงทอด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

163047374113