เปิดไทม์ไลน์รับเงิน ‘เยียวยานักเรียน’ เตรียมรับเงิน 2,000 บาท

เปิดไทม์ไลน์รับเงิน ‘เยียวยานักเรียน’ เตรียมรับเงิน 2,000 บาท

มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่าย "เยียวยานักเรียน" คนละ 2,000 บาท เตรียมพร้อมโอนให้กับนักเรียนที่ได้สิทธิ พร้อมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทันที

หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 บาท

โดยระดับชั้นอนุบาล-.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท

- สถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวม 9.8 ล้านคน

- สถานศึกษานอกสังกัด ศธ. รวม 1.2 ล้านคน

ล่าสุด (30 ส.ค. 64) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินงบประมาณดังกล่าว และพร้อมจัดส่งให้แก่นักเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

  • ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th คลิกที่นี่ โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่

  • ไทม์ไลน์การได้รับเงินเยียวยานักเรียน

เพจไทยคู่ฟ้าให้ข้อมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 .. - ต้นเดือน .. นี้ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ์

-
โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
-
สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
-
โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
-
กศน.ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) , รัฐบาลไทย  และ ศธ.360องศา