'ส.ว.' เสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ 'ร่างพ.ร.บ.งบฯ65'

'ส.ว.' เสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ 'ร่างพ.ร.บ.งบฯ65'

วุฒิสภา ใช้เวลา6 ชั่วโมง ลงมติเอกฉันทื เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบฯ65 ด้าน 'รมว.คลัง' บอก 1กันยา ดีเดย์เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศ

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภา  ลงมติเห็นชอบกับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท ด้วยมติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 200 เสียง หลังจากที่ส.ว. ได้อภิปรายเนื้อหาอย่างกว้างขวาง นานกว่า 6 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ก่อนที่จะลงมติ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ฐานะตัวแทนรัฐบาล  อภิปรายต่อที่ประชุม ตอนหนึ่งว่า สำหรับการอภิปรายของส.ว. ที่กังวลต่อการหารายได้นั้น ตนขอชี้แจงว่า  ปี 2565 มีข้อจำกัดการจัดงบประมาณในภาพรวม เนื่องจากมีสิ่งที่คำนึง คือ สภาพเศรษฐกิจที่ต้องคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ปี ทั้งนี้ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและการดำเนินธุรกิจ โดยการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล  ที่มีโครงสร้างรายรับ จากการเก็บ ภาษี  รายได้รัฐวิสาหกิจ รายได้ท้องถิ่นและราได้จากส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้หน่วยงานจะพิจารณาติดตามรายได้ให้เป็นงบประมาณของแผ่นดิน ส่วนที่กังวลต่อการจัดเก็บภาษีนั้น  ในวันที่ 1 กันยายน จะมีการจัดเก็บภาษีอีเซอร์วิส จากแพลตฟอร์มต่างประเทศ ตามกฎหมายที่รัฐสภาอนุมัติ และกระทรวงได้ออกกฎกระทรวงบังคับใช้ ทั้งนี้มีแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่เคยเก็บภาษี ลงทะเบียนกว่า 50 ราย จากที่กำหนด 100 ราย.