วิธี 'ทบทวนสิทธิ' เงินเยียวยาประกันสังคม เช็คสิทธิ www.sso.go.th

วิธี 'ทบทวนสิทธิ' เงินเยียวยาประกันสังคม เช็คสิทธิ www.sso.go.th

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ "ไม่ได้รับสิทธิ" เตรียมยื่น "ทบทวนสิทธิ" รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เปิดวิธียื่นทบทวนสิทธิทำยังไง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

"ประกันสังคม" เปิดระบบให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่มีคุณสมบัติครบ แต่เช็คสิทธิแล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ" ก็สามารถยื่น "ทบทวนสิทธิ" ได้แล้ววันนี้วันแรก! กรอบระยะเวลาทำได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 คือสามารถยื่นได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็ม 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมาเช็ครายละเอียดสาเหตุของกรณีนี้ชัดๆ อีกครั้ง รวมถึงวิธีการยื่น "ทบทวนสิทธิ" ว่าต้องทำอย่างไร? และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? 

1. เช็คคุณสมบัติผู้ประกันตน เข้าเกณฑ์หรือไม่?

ก่อนอื่น ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่ต้องการรับสิทธิเงินเยียวยาจากประกันสังคม จะต้องเช็คตัวเองให้ดีว่ามีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่? ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33 : มีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มอาชีพ/ประเภทกิจการ ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญราชการ

ผู้ประกันตน ม.39 - ม.40 : มีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มอาชีพ/ประเภทกิจการ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญราชการ โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบและเป็นผู้ประกันตนอย่างสมบูรณ์ ก่อนวันที่ 24 ส.ค. 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2. เปิดวิธียื่น "ทบทวนสิทธิ" รับเงินเยียวยา

หลังจากที่ "ประกันสังคม" ทยอยโอนเงินเยียวยา ตามกำหนดไทม์ไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด พบว่าผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเกณฑ์กำหนด ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่พบว่าตนเองก็มีคุณสมบัติครบ แต่ระบบแจ้งว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" กรณีแบบนี้ ให้ผู้ประกันเตรียมยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564

โดยมีวิธี "ทบทวนสิทธิ" ดังนี้

 • โทรติดต่อหมายเลข 1506
 • ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่
 • เตรียม “บัตรประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน

3. เงื่อนไขต้องรู้! ก่อนยื่น "ทบทวนสิทธิ"

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขสำคัญ ในการขอยื่นทบทวนสิทธิที่ต้องรู้ ดังนี้ 

 • ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น
 • ต้องเช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้ 
 • หากระบบแสดงข้อความว่า "ได้รับสิทธิ" แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

4. รู้วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม อีกครั้ง!

สำหรับวิธีเช็คสิทธิประกันสังคม หรือตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40  สามารถทำได้ดังนี้

 • เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • กดคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.33 หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.39 หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.40
 • เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด
 • จากนั้นกด "ค้นหา"
 • ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดให้ทราบ

5. "ทบทวนสิทธิ" ได้ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก  ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัดถัดมา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง  ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง