ด่วน! เปิดแถลงการณ์ 'รพ.สวรรค์ประชารักษ์' แจงเหตุออกหนังสือรับรองการตาย

ด่วน! เปิดแถลงการณ์ 'รพ.สวรรค์ประชารักษ์' แจงเหตุออกหนังสือรับรองการตาย

ด่วน! เปิดแถลงการณ์ "รพ.สวรรค์ประชารักษ์" แจงเหตุออกหนังสือรับรองการตาย กรณีสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน เผยรอสรุปผลชันสูตรฉบับสมบูรณ์สัปดาห์หน้า

วันที่ 25 .. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง "การออกหนังสือรับรองการตาย กรณี สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน" มีเนื้อหาระบุว่า ผู้เสียชีวิต อายุ 24 ปี ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลปริ้นส์ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 19.20 นาฬิกาและเสียชีวิตลงในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.20 นาฬิกา โดยทราบประวัติจากโรงพยาบาลปริ้นส์ปากน้ำโพว่า ผู้ตายวิ่งหนีตำรวจขณะจับยาเสพติดแล้วล้มลงหมดสติ ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาล

หลังเสียชีวิตแล้วได้ทำการชันสูตรพลิกศพที่กลุ่มงานนิติเวช โดยแพทย์นิติเวช และทำการผ่าศพ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา เนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิดของผู้ตาย การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีน และสารแอมเฟตามีน โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตายว่า สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ขณะนี้กำลังรอผลตรวจระดับสารเมทแอมเฟตามีนในเลือดและผลการชันสูตรพลิกศพ เพื่อนำมาสรุปในรายงานชันสูตรฉบับสมบูรณ์ ที่จะออกในสัปดาห์หน้า

หนังสือรับรองการตายที่แพทย์ออกให้ หลังการผ่าพิสูจน์ทันที เพื่อให้ญาติไปทำมรณบัตร เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากรายงานการชันสูตรพลิกศพที่มีในภายหลังได้ เพราะผลตรวจชื้นเนื้อจากกล้องจุลทรรศน์ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติพิษวิทยาที่ออกมาในภายหลัง จะทำให้สรุปสาเหตุ การตายได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รักษาพยาบาลและตรวจศพทั้งหมด เมื่อมีความคีบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

162986987681