'วัคซีนซิโนฟาร์ม' องค์กรยังจองได้ ส่วนชาวหัวหินเริ่มฉีดวันแรก!

'วัคซีนซิโนฟาร์ม' องค์กรยังจองได้ ส่วนชาวหัวหินเริ่มฉีดวันแรก!

คืบหน้าการจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เปิดให้องค์กร-นิติบุคคลจองเป็นรอบที่ 3 วันนี้ยังจองได้ต่อเนื่อง ส่วนชาวหัวหินได้รับการฉีดซิโนฟาร์มวันนี้วันแรก รวมถึง "กลุ่มเปราะบาง" ใน 21 จังหวัด ก็จะได้รับวัคซีนจากหน่วยแพทย์ พอ.สว.ในเดือน ส.ค.-ก.ย.64

เช็คความคืบหน้าการจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ว่าขณะนี้มีการเปิดให้ภาคส่วนใดยังจองวัคซีนได้บ้าง? ทั้งกลุ่มองค์กร-นิติบุคคล, กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงอัพเดทสถานที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (เฉพาะผู้ที่จองคิวได้เรียบร้อยแล้ว) ว่ามีที่ไหนกำลังดำเนินการอยู่บ้าง?

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมและสรุปข้อมูลล่าสุดมาให้ทราบกัน ดังนี้

1. "จองวัคซีนซิโนฟาร์ม" องค์กร-นิติบุคคล ยังจองได้!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ตั้งแต่วันที่  23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้ยังจองได้ต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th 

โดยหน่วยงานต้องเลือก “คลิกเมนู” ตามประเภทองค์กร/หน่วยงานให้ถูกต้อง ได้แก่ 

 • องค์กรขนาด 50 – 999 คน เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 50 – 999 คน”
 • องค์กรขนาด 1,000 คนขึ้นไป เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 1,000 คนขึ้นไป”
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 • โรงพยาบาล เลือกเมนูสีฟ้า “โรงพยาบาล“ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2. อัพเดท! ชาวหัวหินได้ฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" วันแรก!

มีรายงานข่าวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า เทศบาลเมืองหัวหินได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 27,500 คน ที่ได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณ 50 ล้านบาท และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนไว้จนครบตามจำนวนเป้าหมาย

ล่าสุด.. มีประกาศไทม์ไลน์ วัน-เวลา ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนชาวหัวหิน เผยแพร่ออกมาแล้ว ดังนี้

 • มีประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 27,500 คน แบ่งฉีดเป็น 2 รอบ
 • รอบแรก จำนวน 15,000 คน เข้ารับบริการได้ในวันที่ 25-29 สิงหาคม 64 (วันนี้เป็นวันแรก!)
 • รอบ 2 จำนวน 12,500 คน เข้ารับบริการได้ในวันที่ 1-4 กันยายน 64
 • ทั้ง 2 รอบเริ่มฉีดเวลา 07.00 น.ที่ชั้น 10 อาคารจอดรถ ตึกสีส้ม รพ.หัวหิน
 • ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://vaccinehuahin.com/
 • หรือตรวจสอบที่บอร์ดติดประกาศที่สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร และ www.huahin.go.th 

3. กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ เตรียมฉีดวัคซีน 30 ส.ค.-3 ก.ย. 64

อีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องเตรียมตัวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม คือ กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 12-16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทางศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ท่านเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำแบบคัดกรอง ใบยินยอม พร้อมแจ้งรอบเวลาและวันที่นัดหมายเข้ารับวัคซีน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

โดยขอให้มาตามรอบเวลาที่ได้รับแจ้งใน SMS เพื่อลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน และบันทึก QR Code หลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอม พร้อมนำเอกสารการฝากครรภ์ และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง ณ วันที่เข้ารับวัคซีน (ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

4. ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 21 จังหวัด รับวัคซีนฟรี!

ถัดมาเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 21 จังหวัด ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเพิ่มเติม เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ผ่านการดำเนินการโดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ซึ่งจะให้บริการฟรี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงโปรดให้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส

พร้อมดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งหมด 21 จังหวัด จำนวนแห่งละ 6,400 โดส ซึ่งเริ่มดำเนินการผ่านหน่วยแพทย์ พอ.สว. มาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยมีกำหนดการให้บริการแต่ละจังหวัด ดังนี้

 • จังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดฉีดวันที่ 23 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดเพชรบุรี ณ สสจ.เพชรบุรี กำหนดฉีดวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลสามเงา กำหนดฉีดวันที่ 24 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กำหนดฉีดวันที่ 24 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กำหนดฉีดวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดยโสธร ณ โรงพยาบาลยโสธร กำหนดฉีดวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงพยาบาลเลาขวัญ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดชลบุรี ณ สสจ.ชลบุรี กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลนครนายก กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กำหนดฉีดวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดยะลา ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา กำหนดฉีดวันที่ 27 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน กำหนดฉีดวันที่ 28 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดระยอง ณ โรงพยาบาลระยอง กำหนดฉีดวันที่ 28 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร กำหนดฉีดวันที่ 30 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดปัตตานี ณ โรงพยาบาลปัตตานี กำหนดฉีดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • จังหวัดราชบุรี ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี กำหนดฉีดวันที่ 2 กันยายน 2564
 • จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดฉีดวันที่ 3 กันยายน 2564
 • จังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา กำหนดฉีดวันที่ 9 กันยายน 2564

----------------------------

อ้างอิง : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์