เปิดจองวันนี้ 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร-นิติบุคคล

เปิดจองวันนี้ 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร-นิติบุคคล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร-นิติบุคคล 23-27 ส.ค.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล เริ่ม 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th 

เลือก “คลิกเมนู” ตามประเภทองค์กร/หน่วยงานของท่าน

1. องค์กรขนาด 50 – 999 คน เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 50 – 999 คน”

2. องค์กรขนาด 1,000 คนขึ้นไป เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 1,000 คนขึ้นไป”

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

4. โรงพยาบาล เลือกเมนูสีฟ้า “โรงพยาบาล“ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล”

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบจำนวนคนที่ขอรับจัดสรร ข้อมูลและเอกสารของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกด “ยืนยัน” การลงทะเบียน
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ