เชียงใหม่ติดโควิดอีก 36 ราย พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ติดโควิดอีก 36 ราย พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ติดโควิดอีก 36 ราย พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ มีความเชื่อมโยงกัน จากการร่วมวงรับประทานอาหาร และคลัสเตอร์ปาร์ตี้ ดีฮัทรีสอร์ท รวมโชค พบเป็นคลัสเตอร์มาจากกรุงเทพฯ ไม่รายงานตัว ไม่กักตัว ซ้ำยังจัดงานปาร์ตี้

วันนี้ (22 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (21 ส.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 1,493 ราย พบผู้มีผลบวก 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.21 ที่เหลือเป็นผู้ที่มีผลบวกมาแล้วจากต่างจังหวัด และขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพบว่าการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มขึ้นสูงมาก ขณะที่การสัมผัสจากแหล่งระบาดในต่างจังหวัด ที่ทำงาน และชุมชน มีสัดส่วนที่ลดลง

การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง แรงงานต่างด้าว คนงานเก็บลำไย ได้ดำเนินการแล้ว 13 อำเภอ โดยเมื่อวานนี้ ได้มีการตรวจคนงานเก็บลำไยที่อำเภอแม่แตงเพิ่มอีก 12 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สถานีรถไฟ 44 ราย สถานีขนส่งอาเขต 1 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 52 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ ส่วนการตรวจพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ติดตามที่ด่านสารภี 10 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย และที่ด่านดอยเต่า 29 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ

162964161883

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36 รายในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพียง 4 รายเท่านั้น โดยมาจากกรุงเทพมหานคร 2 ราย เชียงราย 1 ราย และราชบุรีอีก 1 ราย

ส่วนอีก 32 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ คลัสเตอร์ตำบลหางดง อำเภอฮอด 4 ราย พบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 114 ราย คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3 ราย โดย CM6694 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดิม พบระหว่างกักตัว อยู่ในครอบครัว B ส่วน CM6710 และ CM6711 เป็นผู้สัมผัสในชุมชนฟ้าใหม่ ซึ่ง CM6667 เป็นผู้ทำใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลผู้ที่สัมผัสเพื่อติดตามเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ จะลงพื้นที่ตรวจคัดกรองทุกหลังคาเรือนในวันจันทร์ที่ 23 และวันอังคารที่ 24 สิงหาคมนี้ ซึ่งขณะนี้คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 43 ราย 

162964164588

คลัสเตอร์โกดังลำไย บ้านเป้า อำเภอแม่แตง 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 31 ราย / คลัสเตอร์กิจกรรมรวมกลุ่มตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน CM6523 ตรวจพบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 7 ราย

สำหรับ 2 คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ ได้แก่ คลัสเตอร์แรก หจก.ลิ้มเกียรติเจริญ และหมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เป็นคลัสเตอร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 15 ราย โดยผู้ติดเชื้อ CM6607 จาก หจก.ลิ้มเกียรติเจริญ เป็น 1 ในสมาชิกวงรับประทานอาหารที่ ม.4 หนองจ๊อม ซึ่งผู้ติดเชื้อคนแรกของทั้ง 2 วง เริ่มมีอาการป่วยในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าการติดเชื้อเริ่มจากวงใด แต่จากการสอบสวนพบว่าผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารที่หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เป็นคนทำงานอยู่ในหลายบริษัท  ประกอบด้วย บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ลำพูน, บริษัท เคเอ็มคอนเซ็นติ้ง คอร์ปอเรชั่น ลำพูน, บริษัท ฮิตาชิ ลำพูน, หจก.ลิ้มเกียรติเจริญ เชียงใหม่, บริษัท แซนส์ โซลูชั่น จำกัด เชียงใหม่ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการ บริษัท แซนส์ โซลูชั่น จำกัด  ที่ตั้งอยู่หมู่ 5  ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2564 สังเกตอาการตนเอง หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที

สำหรับคลัสเตอร์ที่สอง คือ คลัสเตอร์ปาร์ตี้ ดีฮัทรีสอร์ท รวมโชค ซึ่งมีผู้ร่วมปาร์ตี้ทั้งหมด 8 ราย เป็นเพื่อนกัน 4 ราย และเด็กเอ็น (Entertain) 4 ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 6 ราย ยกเว้นเด็กเอ็น 1 คน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แล้ว และอีก 1 คน ผลเป็นลบ จากการสอบสวนพบว่าคลัสเตอร์นี้มาจากกรุงเทพมหานคร แล้วไม่รายงานตัว ไม่กักตัว อีกทั้งยังจองห้องจัดงานปาร์ตี้กัน แม้จะรวมกลุ่มกันไม่เกิน 20 คน แต่ปาร์ตี้ดังกล่าวมีความใกล้ชิดกันมาก จึงเป็นสาเหตุของการเกิดคลัสเตอร์นี้

จากสถานการณ์วันนี้ พบว่ามีนักธุรกิจหลายท่านที่มารับประทานอาหาร  และหลายบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จึงอาจส่งผลให้เกิดการกระจายเชื้อไปสู่พนักงานในบริษัทได้ จึงขอให้เจ้าของธุรกิจที่เดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมมา หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ งดการรวมตัวเพื่อประชุมหรือใกล้ชิดพนักงาน โดยให้ใช้ระบบ ZOOM หรือ VDO Conference แทน รวมทั้งให้กักตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อในโรงงานและครอบครัว