'ศิริราช'รับอาสาฯผู้หายป่วย'โควิด-19' ร่วมวิจัยรับวัคซีน

'ศิริราช'รับอาสาฯผู้หายป่วย'โควิด-19' ร่วมวิจัยรับวัคซีน

'ศิริราช'ขอเชิญอาสาสมัครผู้ที่หายป่วยจาก'โควิด-19' เข้าร่วมโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับ'วัคซีนโควิด-19' คุณสมบัติ 4 ข้อ

   ขอเชิญอาสาสมัครผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เข้าร่วมโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19

     ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนผู้ที่เคยป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่ปัจจุบันรักษาหายดีแล้ว เป็นเวลา 6-14 สัปดาห์ หรือ 16-24 สัปดาห์ เข้าร่วมโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19

คุณสมบัติ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ไม่มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน

สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้

ยินดีลงนามเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) โทร.098-984-3121 , 086-3243418

162953636690