โลกเร่งแก้“คอขวด”การกระจายวัคซีน

โลกเร่งแก้“คอขวด”การกระจายวัคซีน

เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ,องค์การการค้าโลก (WTO),ธนาคารโลก (World Bank Group) พร้อมด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมกันเปิดตัวเวบไซด์ Task Force on COVID-19 Vaccines

เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ,องค์การการค้าโลก (WTO),ธนาคารโลก (World Bank Group) พร้อมด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมกันเปิดตัวเวบไซด์ Task Force on COVID-19 Vaccinesซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19,การรักษา และการวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคโควิดนี้

สำหรับภาระกิจดังกล่าวเพื่อให้การส่งต่อและแบ่งปันวัคซีน ในช่วงปัจจุบันนี้ และสิ้นปีนี้ สามารถสร้างความเเน่นอนได้ว่าหลายประเทศจะมีการวินิจฉัย รักษา รวมถึงเครื่องมืออื่นๆที่จำเป็น ทั้งอ๊อกซิเจน  การจัดการในภาวะวิกฤติ 

นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญกับคอขวดที่เป็นอุปสรรคกับการผลิตและการค้าวัคซีน รวมไปถึงการทดสอบและการวิจัย และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการทำงานร่วมกับหลายๆประเทศ ในประเด็นต่างๆทั้งการจัดการกระบวนการเก็บและขนส่งแบบแช่แข็ง เป็นต้น