โอนเงิน ม.33-39-40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม วันไหนบ้าง เช็กเลย!

โอนเงิน ม.33-39-40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม วันไหนบ้าง เช็กเลย!

เช็กไทม์ไลน์โอนเงิน ม.33-39-40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม รับสูงสุด 5,000

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ประกอบด้วย

กลุ่ม 10 จังหวัดแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ สงขลา

กลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

กลุ่ม 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี   สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  อ่างทอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ลพบุรี  ระยอง สิงห์บุรี   สระบุรี  นครราชสีมา  เพชรบูรณ์  ตาก 

ภายใต้เงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างและ นายจ้าง ต้องประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มกิจการที่รัฐบาลประกาศให้หยุด ปิดสถานที่ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวัดและจ่ายเงินสมทบครบถ้วนตามเงื่อนเวลาที่กำหนด 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ดังนี้  


ผู้ประกันตน ม.33 

16 จังหวัดหลัง ใน 9 กลุ่มอาชีพ โอนเงิน 20 ส.ค. 64 จำนวน 2,500

ผู้ประกันตน ม.39

10 จังหวัดแรก+3 จังหวัด โอนเงิน 23 ส.ค. 64 จำนวน 5,000

ผู้ประกันตน ม.40 

10 จังหวัดแรก+3 จังหวัด โอนเงิน 24 ส.ค. 64 จำนวน 5,000

ผู้ประกันตน ม.39-40 

16 จังหวัดหลัง โอนเงิน 24 ส.ค. 64 จำนวน 5,000

โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือ  

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 คลิกที่นี่

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 คลิกที่นี่

'เงินเยียวยา' ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม. 40 ส่วนลดค่าเทอม เริ่มโอนเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน