'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' บริการฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ผู้พิการ 5,000 ราย

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' บริการฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ผู้พิการ 5,000 ราย

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เอไอเอส ธพส. สานต่อพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 ราย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

วันนี้ (12 สิงหาคม 2564) 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ระบุผ่านเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจิตอาสา ร่วมกับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
162876571056
จัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 ราย สานต่อพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและพระราชทานแนวนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดต่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดและเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย
162876571071
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
162876571054
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช รวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนฯ

162876577984

ทั้งนี้ ได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนา ร่วมกับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) นำTablet และ Card Reader มาใช้ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ

162876571167

โดยจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เป็นผู้ที่เดินให้บริการเอง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมสานหัวใจแบ่งปันวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

162876577991