คุณภาพชีวิต-สังคม

‘ธนาคารกรุงไทย’ แจ้งพบพนักงานติดโควิด-19 อีก 2 ราย 

“ธนาคารกรุงไทย” แจ้งพบพนักงานสำนักงานใหญ่ ติดโควิด-19 อีก 2 ราย 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 “ธนาคารกรุงไทย” รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า พบว่าขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานธนาคารปฏิบัติงานที่ อาคารนานาเหนือ ชั้น 14 และ อาคารสุขุมวิท ชั้น 8 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ว่า มีพนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารนานาเหนือ ชั้น 14  และ อาคารสุขุมวิท ชั้น 8 จำนวนรวม 2 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานทั้ง 2 ราย ไม่มีส่วนในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ธนาคารได้ดำเนินการตามข้อฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานทุกแห่ง ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 

ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home (WFH) โดยให้พนักงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด 

มาตรการด้านพนักงาน
• พนักงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาล
• ให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยธนาคารจะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

มาตรการด้านอาคารสถานที่
• แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ามาดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อโรค
• รายงานกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบ

162815964522