อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,553 จับตาอุบลฯ บุรีรัมย์ โคราช

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,553 จับตาอุบลฯ บุรีรัมย์ โคราช

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,553 ตจว. 9,920 ราย จับตา นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว ยอดพุ่ง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 

1 กรุงเทพมหานคร 3,566 ราย
2 สมุทรปราการ 1,361 ราย
3 ชลบุรี 1,359 ราย
4 สมุทรสาคร 1,282 ราย
5 นนทบุรี 565 ราย
6 ปทุมธานี 465 ราย
7 นครราชสีมา 454 ราย
8 อุบลราชธานี 448 ราย
9 บุรีรัมย์ 405 ราย
10 สระแก้ว 382 ราย162796636770


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงอันดับ 1 ของประเทศ น่าห่วงจังหวัดปริมณฑลยอดติดเชื้อสูงเช่นกัน จับตา ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์และสระแก้ว ยอดพุ่งต่อเนื่อง162796617530162796631180

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 199,595,039 ราย
อาการรุนแรง 91,649 ราย
รักษาหายแล้ว 180,083,311 ราย
เสียชีวิต 4,248,886 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,895,980 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,725,399 ราย
3. บราซิล จำนวน 19,953,501 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,312,185 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,151,803 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 42 จำนวน 652,185 ราย


162797320394

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 147 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข

162797383634

162797382220


162797375616

162797373594

162797372087


162797380685

162796663426

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 18,901 ราย
หายป่วยแล้ว 410,405 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 623,322 ราย
เสียชีวิตสะสม 5,221 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 437,831 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 652,185 ราย
เสียชีวิตสะสม 5,315 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 18,198,825 โดส
--
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 252,390 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 28,381 ราย
ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19


162797327876

ปัจจัยอะไรบ้าง?
ทำให้ผลทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kits
ไม่ถูกต้อง!!
>>ผลบวกปลอม (False Positive)
ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นบวก
1. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้
2. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่นๆ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่นอ่านผลเกินเวลาที่กำหนด
4. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม
>>ผลลบปลอม (False Negative)
เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นลบ
1. เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ
2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น
-ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด
-ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด162796604259


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 2 ส.ค. 2564)
รวม 18,198,825 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 332,299 โดส
เข็มที่ 1 : 252,390 ราย
เข็มที่ 2 : 79,909 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 14,207,477 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,991,348 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)