การเมือง

ครม.เคาะชื่อ 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' นั่งเก้าอี้ 'ปลัดมหาดไทย' คนใหม่

ครม.ไฟเขียว "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ผู้ว่าปทุมธานีขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง และ "ผู้ว่าหมูป่า" ไปเป็นผู้ว่าปทุมธานี

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3 ส.ค.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ตำแหน่ง เช่น ให้นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ 

1627963669100

รวมทั้งให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปทุมธานี 

162796340781