ต่างประเทศ

เปิดลิสต์ประเทศ ‘ไทย’ ห้ามเข้า-เข้าได้ แบบมีเงื่อนไข

เปิดข้อมูลระเบียบการเดินทางของแต่ละประเทศได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความชัวร์ และไม่ให้ถูกปฏิเสธเดินทางเข้าประเทศ

วันที่ 31 ก.ค. 2564 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้รวบรวมรายชื่อประเทศที่นักเดินทางชาวไทย สามารถเข้าประเทศได้ แต่แบบมีเงื่อนไข และรายชื่อประเทศที่ห้ามต่างชาติเข้า แบบมีข้อยกเว้น ซึ่งรวมถึงคนไทย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเดินทาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลประเทศปลายทางอีกครั้ง 

162773106097

162773109389