เช็กที่นี่ 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ได้แล้ว ไปฉีดที่ไหน ค่าบริการเท่าไหร่ ?

เช็กที่นี่ 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ได้แล้ว ไปฉีดที่ไหน ค่าบริการเท่าไหร่ ?

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยรายชื่อโรงพยาบาล และค่าบริการฉีดซิโนฟาร์ม ประชาชนทั่วไป ที่ 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ในวันที่ 27-28 ก.ค. 64 กำหนดฉีดวันที่ 6 - 15 ส.ค. 64 มีที่ไหน ราคาเท่าไหร่บ้าง


หลังจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนรอบแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทว่า ยังมีประชาชนกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีนอีกจำนวนมาก

หลังจากที่ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้าจองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบเก็บตก สำหรับประชาชน "เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย"

โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง 

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

  

  • จองได้แล้ว ไปฉีดที่ไหน 

สำหรับ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่ ประชาชนที่ลงทะเบียนรอบแรกได้สำเร็จและจะเข้าจองวัคซีนวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564 มีดังนี้อย่างไรก็ตาม

สามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง ซึ่งมีค่าบริการแตกต่างกัน ดังนี้ 

162745905917