คุณภาพชีวิต-สังคม

'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' รอบเก็บตก ถึงวันนี้ ! 18.00 น.

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดสิทธิ์ 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย วันที่ 27-28 ก.ค. นี้ ถึงเวลา 18.00 น.

วันนี้ (27 ก.ค. 64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชน "เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น โดยสามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 ส.ค.2564

หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันที่ 29 ก.ค.2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และหากยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

162736238857

 

สำหรับอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

ลงทะเบียน 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี