ธุรกิจ

เปิดลายแทงตำแหน่งงาน-หารายได้ 'ไอที-การตลาดดิจิทัล-โลจิสติกส์' มาแรง 

โควิด-19 ฉุดธุรกิจรายได้หาย กำไรหด ชิ่งการจ้างงาน คนตกงาน ว่างงานมโหฬาร แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ชี้ช่ององค์กร นายจ้าง ยังต้องการคนทำงานทั้งสายไอที การตลาดดิจิทัล โลจิสติกส์ รับอีคอมเมิร์ซโต แต่จ้างงานเน้น “ชั่วคราว” สัญญาจ้าง ลดเสี่ยง ความไม่แน่นอนในอนาคต

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะยาวข้ามปี ส่งผลต่อตลาดแรงงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งจากการสำรวจและประเมินภาพรวมตลาดพบว่านายจ้างและแรงงานต่างได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น แต่ในห้วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ตลาดงาน สายงานต่างๆ เป็นสิ่งที่แรงงานต้องการมากสุด เพื่อสร้างโอกาสการมีอาชีพ รายได้ในยามวิกฤติ  

ทั้งนี้ เจาะลึกตลาดงานยังเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ มีดังนี้ 1.กลุ่มงานสายไอทีเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก เพราะปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือทำงานมากขึ้นในยุคโควิด โดยตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ Application Developer, IT Network, IT Engineer, Programmer & Developer, IT Sales, IT Support และ IT Specialist เป็นต้น 2.สายงานที่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ ได้แก่  งานด้านการขาย  ทั้งงานขายออนไลน์ รองรับการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ  งานพัฒนาธุรกิจ  เพื่อหาตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้ารับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์   

3.สายงานด้านการตลาดดิจิทัล รองรับธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยี ดิจิทัลทรงพลัง หนึ่งในอาชีพใหม่ยอดฮิตคือการเกิดขึ้นของเหล่า ยูทูปเบอร์”  (YouTuber) และบล็อกเกอร์ (Blocker) เป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพในการสื่อสารการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบริการต่างๆ และยังมีอาชีพ เทรนเนอร์ออนไลน์ ,ติวเตอร์ออนไลน์ ,ธุรกิจให้คำปรึกษาออนไลน์ เป็นโอกาสของคนมองหางานและรายได้เพิ่มเติม

162739006442

4.สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตของการค้าขายอีคอมเมิร์ซ การบริหารงานคลังสินค้าและการขนส่ง โดยตำแหน่งมีหลากหลายทั้งการจัดการคลังสินค้า การจัดส่งสินค้าหรือไรเดอร์ พนักงานขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่, งานขับรถส่งสินค้าและพัสดุ เป็นต้น 5.สายงานบัญชีและการเงิน เช่ย พนักงานบัญชี  พนักงานการเงิน และงานที่ปรึกษาด้านการเงิน 6.สายงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์  พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์

“ในห้วงวิกฤติโรคโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ เป็นอีกอาชีพที่ความตลาดแรงงานมีความต้องการสูง เพื่อเป็นด่านหน้าในการรับมือกับโรคระบาด” 

นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจ คือการจ้างในสายโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่ามีความต้องการวิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก แต่บางอุตสาหกรรม เลือกรูปแบบการ “จ้างงานชั่วคราว” หรือเป็นสัญญาจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างทีไม่แน่นอน ส่วนสายงานอื่นๆที่ยังมีความต้องการสูง เช่น งานบริการลูกค้าให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ งานด้านประกันภัย รองรับธุรกิจที่เติบโตค่อนข้างมาก  เป็นต้น 

ขณะที่คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการจากแรงงาน สำหรับงานระยะสั้น คือทักษะการทำงานข้ามสายงานได้ ใช้เทคโนโลยีได้ดี มีการปรับตัวยอมรัและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งพนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง สามารถทำงานโดยไม่มีหัวหน้าทำงานเพื่อติดตามและแนะนำ พร้อมยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี และมีมุมมองของความเป็นผู้นำในตัวเอง

“การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิด-19 ระบาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควร คนทำงานจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง พร้อมปรับตัว การเรียนรู้สิ่งใหม่ ทั้งทั้งเทคโนโลยี  ระบบใหม่ๆ  การทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้น ขณะเดียวกันแรงงานควรทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อจำกัดมากมาย ทั้งระยะห่างทางกายภาพและการทำงานระยะไกลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ”