คุณภาพชีวิต-สังคม

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดจอง 'ซิโนฟาร์ม' เก็บตกกลุ่มแรก 27-28 ก.ค. นี้

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย 27-28 ก.ค. นี้

หลังจากที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา โดยกำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ (ตามเลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง) สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนลงทะเบียนจำนวนมาก

วันนี้ (25 ก.ค. 64) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่า เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ขอทำงานเก่าให้เสร็จก่อนเริ่มใหม่ตามสัญญา

เปิดสิทธิ์จอง วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้ท่านเข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป
162718374882

 

  • หมายเหตุ

1. อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) 

2. โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส 

3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น 

4. ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

5. ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี