คุณภาพชีวิต-สังคม

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดจองฉีดวัคซีนผ่านมือถือ อายุ 18 ขึ้นไป เริ่ม 29 ก.ค.

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดจองฉีดวัคซีน เข็มแรก สำหรับผู้ทีมีอายุ 18 ขึ้นไป ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เริ่ม 29 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

สำหรับ 2 กลุ่ม

  • ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โดส
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส

ทั้งนี้ เริ่มเปิดจองและลงทะเบียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.โดยวิธีการจองผ่านจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ระยะเวลาการฉีดวัคซีน

  • วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สถานีกลางบางซื่อ จะฉีดวัคซีนครบ 1 ล้านโดส ให้แก่ประชาชน บุคลากรด่านหน้าภาคขนส่งและบุคลากรทางการศึกษา คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และคนมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ