IT & gadget

'วีเอ็มแวร์' ชี้รากฐานดิจิทัล ตัวชี้วัดความสำเร็จ ‘ธุรกิจการเงิน’

“วีเอ็มแวร์” ชี้ ผู้บริโภคชาวไทยเปิดรับบริการทางการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่เพื่อความสำเร็จในระยะยาวผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทยต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อเอาชนะช่องว่างที่สำคัญในประสบการณ์ดิจิทัล

ผู้บริโภค ‘พร้อมเปลี่ยน’

ข้อมูลระบุว่า  61% พอใจที่จะทำธุรกรรมกับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัล, 64% จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นหากประสบการณ์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในธุรกรรมดิจิทัล, 85% ยอมรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและลดใช้เงินสด, 72% ของผู้บริโภคชาวไทยพอใจกับการใช้บริการผ่านแอพธนาคารแทนที่จะเข้าไปทำธุรกรรมด้วยตนเองที่สาขา

ขณะที่ 65% รู้สึกว่าผู้ให้บริการทางการเงินนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีก เฮลธ์แคร์ รัฐบาล และสถานศึกษา, 30% ยังคงรู้สึกว่าผู้ให้บริการทางการเงินไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้

อย่างไรก็ดีผู้บริโภคในประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานหลักที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์ดิจิทัลที่ดี โดยแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานต้องง่ายและมีประสิทธิภาพ 48%, ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลผู้บริโภคระดับสูง 45%, รองรับการทำงานที่ง่ายในทุกอุปกรณ์ 45%

ที่น่าสนใจพบว่า ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กันมากยิ่งขึ้น 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อถือในปัญญาประดิษฐ์, 56% ยินดีที่จะใช้แอพช่วยในการตัดสินใจลงทุนมากกว่าเข้ารับคำแนะนำจากบุคลากรที่ทำงานให้กับธนาคาร, 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามพอใจที่ธนาคารจะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเขา เพื่อรับคำแนะนำทางการเงินและการจัดการที่ดีขึ้น ขณะที่ 79% ระบุว่าโทรศัพท์ของตนสำคัญมากกว่ากระเป๋าสตางค์เมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

ซิเคียวริตี้’ ตัวชี้วัดสำคัญ

วีเอ็มแวร์เผยว่า ความล้ำหน้าของเทคโนโลยียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทางหนึ่งความปลอดภัยและความไว้วางใจยังคงเป็นข้อกังวลที่สำคัญที่สุด ผู้บริโภคไทย 74%ให้ความไว้วางใจกับการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า, 5จี 81% เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต 44% เชื่อว่า 5จี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารรวมถึงการให้บริการ

แม้ว่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ 83% พิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเลือกผู้ให้บริการ, 63% กังวลว่าอาจถูกองค์กรต่าง ติดตามและบันทึกสิ่งที่พวกเขาทำ

รายงานยังแสดงให้เห็นปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้พิจารณาเลือกใช้บริการ โดย 61% จะหยุดมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ไม่เปิดเผยนโยบายด้านจริยธรรมขององค์กรนั้นๆ ต่อสาธารณะ, 87% ยังคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงภายในสิบปีข้างหน้า