ทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ 'ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก' แล้วกว่า 827 ชุมชน

ทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ 'ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก' แล้วกว่า 827 ชุมชน
22 กรกฎาคม 2564
162

'กทม.' เผยผลการดำเนินงาน ทีม 'Bangkok CCRT' 15 - 21 ก.ค. 64 ลงพื้นที่ 'ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก' แล้วกว่า 827 ชุมชน มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 30,901 คน ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ผู้มีดรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ กว่า 23,411 ราย

วันนี้ (22 ก.ค.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย และวัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี

ซึ่งทีม Bangkok CCRT ได้ดำเนินการพร้อมกัน 6 กลุ่มเขต หมุนเวียนไปในชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ สำหรับบริเวณโรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย และวัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง

162693996238

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 15 - 31 ก.ค. 64

162693996334

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

  • หน้าที่ของทีม 'Bangkok CCRT'

1.สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 

2.ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 

3.ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแล้ว 52 แห่ง ในพื้นที่ 49 เขต เปิดบริการรับผู้ป่วยแล้ว 21 ศูนย์ โดยจะเปิดเพิ่มอีกให้ครบทั้ง 50 เขต 

162693996253

4.ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ตามความเหมาะสม 

5.ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 

6.สื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

162693996257

 

  • ผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT

สำหรับผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ค. 64 ดังนี้

  • ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 827 แห่ง
  • มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 30,901 คน
  • ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว 23,411 ราย (ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์)
  • ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชนแล้ว 2,560 ราย
  • ผลไม่พบเชื้อ 2,293 ราย และผลพบเชื้อ 267 ราย
  • นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 11 ราย
  • นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation 6 ราย
  • ให้การดูแลแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 250 ราย

162693996260

พร้อมมอบชุดกักตัว ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาแก้ไอ และยาละลายเสมหะให้แก่ผู้ที่แยกกักตัวที่บ้านได้ใช้ในการดูแลตนเอง โดยในวันนี้ (22 ก.ค. 64) จะลงพื้นที่ชุมชนอีก 117 แห่ง ทั้งนี้ สำนักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ได้จัดทีม Bangkok CCRT จำนวน 138 ทีม ร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมโรค และสภากาชาดไทย เพื่อเร่งลงพื้นที่ชุมชนให้ครบภายในเดือนก.ค.นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง