IT & gadget

"เอไอเอส " วอนรัฐดึงทรัพยากรที่มีแก้วิกฤติวัคซีน

เอไอเอสพร้อมเหล่า 40 CEO และหอการค้าไทย ร่วมถกนายกฯ แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระบุเห็นใจและเข้าใจรัฐบาล แต่อยากให้มีการสร้างความเชื่อมั่นประชาชน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ภายหลังหารือร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ 40 ซีอีโอ เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ผมเห็นใจและเข้าใจรัฐบาลมากแต่ก็อยากส่งขอเสนอแนะ 2 ข้อ


1.เชื่อว่าทางภาครัฐมีแผนงานชัดเจน ทั้งการคัดกรอง การเยียวยา และการฉีดวัคซีน แต่ขอเรียนเสนอว่า  หากแผนงานที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จำเป็นต้องพูดความจริงให้แก่ประชาชนรับทราบ พร้อมบอกแผนที่ปรับเปลี่ยนไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และรู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อ

2. รัฐบาลยังมีทรัพยากรอยู่มาก ขอเสนอให้มีการ re allocate resource ในทุกหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเอามาร่วมใช้แก้วิกฤตครั้งนี้ เอาเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำงาน เพื่อให้เกิดพลังและประโยชน์ต่อ ปชช เช่น ในสายโทรคมนาคม ทางสำนักงาน กสทช ก็ต้องมาช่วย และร่วมทำงานกับ ภาคเอกชน เพื่อช่วยผู้บริโภคก่อน