ชวนช็อป.. ‘ผ้าทอ-เครื่องประดับ’ จาก 25 หมู่บ้านทั่วไทย

ชวนช็อป.. ‘ผ้าทอ-เครื่องประดับ’ จาก 25 หมู่บ้านทั่วไทย
21 กรกฎาคม 2564 | โดย มิโคล
80

“ไอคอนคราฟต์” คัดสรร “ผ้าทอ-เครื่องประดับ” จาก 25 หมู่บ้านทั่วไทย ส่งตรงจากทั่วประเทศ ให้เลือกช็อป เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ไอคอนสยาม โดย ไอคอนคราฟต์ ร่วมส่งเสริมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย กระทรวงพาณิชย์ คัดสรรผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ประเภท กลุ่มผ้าทอ และ เครื่องประดับ  8 หมู่บ้านทำมาค้าขาย จากทั้งหมด 25 หมู่บ้านทั่วไทย ให้คนรักผ้าไทยเป็นเจ้าของงานคราฟต์ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

162685956016

     ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านห้วยทราย

162686130267

     ผ้าไหมบ้านห้วยทราย

เริ่มด้วยชุมชนแรก กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย (อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม) ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศด้านการทอผ้าไหม โดยสืบทอดมรดกภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคน ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากต้นไม้ในท้องถิ่น ลวดลายที่โดดเด่น ได้แก่ ลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัด และ ลายปูแป้งห้วยทราย ที่เป็นลายประยุกต์ มีความงดงามจนชาวต่างชาติชื่นชม อีกทั้งใช้เส้นไหมที่มีความเหนียวนุ่ม เงางาม ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า ฯลฯ

 162685961216

     ผ้ายกเมืองนคร จากชุมชนตรอกแค

162686134865

     ผ้ายกเมืองนคร ชุมชนตรอกแค

ชุมชนตรอกแค (อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช) ชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สืบทอด ผ้ายกเมืองนคร จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เริ่มต้นและเรียนรู้การทอผ้าจากการเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นการสืบทอดผ้ายกเมืองนครจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน  ไฮไลท์อยู่ที่ “ผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงาม จุดเด่นอยู่ที่ผ้าจะยกนูนขึ้นเป็นลวดลายชัดเจนและมีความละเอียดประณีต ส่วนลายผ้าที่นิยมนำมาทอผ้ายกเมืองนครมากที่สุด คือ ลายจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ โดยเฉพาะ ลายดอกพิกุล ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายเกล็ดพิมเสน

162685968494

     ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

162686141384

    ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง

ชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง (จ.ระยอง) ผลิตจากวัสดุธรรมชาติในทุกขั้นตอนและปลอดสารเคมี มีลวดลายผืนผ้าและวิธีการทอเป็นเอกลักษณ์ ไฮไลท์คือ ลายไข่มดแดง และมีลวดลายอื่น ๆ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าเมตร ที่มีทั้งผ้าฝ้ายกับผ้าไหม ไปจนถึงเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ร่วมสมัย จากผลิตภัณฑ์ผ้าทอในชุมชน สวมใส่สบาย และยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและของที่ระลึกอื่น ๆ

162685975387

   ผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านสงเปลือย

162686147481

     ผ้าฝ้ายบ้านสงเปลือย

ชุมชนผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย (อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม) เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนลงหุ้นกันซื้อวัสดุมาทอผ้าเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามท้องตลาด จนกลายเป็นกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย มีกลุ่มสมาชิกใหญ่ขึ้น ไฮไลท์เด่นคือเป็นงานทำมือแบบดั้งเดิม ใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น ตั้งแต่ปลูกฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย นำไปทอ และ ย้อมด้วยครามที่ปลูกขึ้นเองในหมู่บ้าน ผ้าที่ได้จึงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวคือ มีความนุ่ม เย็น เบา พลิ้ว สวมใส่สบาย มีกลิ่นหอม ขึ้นเงา และไม่หด ปัจจุบันมีสินค้าตั้งแต่ผ้าทอผืน เสื้อผ้าดีไซน์แฟชั่นที่ผลิตจากผ้าทอผืนในชุมชน ผ้าพันคอ และผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

 162686086188

     ผ้าทอบ้านหล่ายแก้ว

162686157460

     ผ้าทอหล่ายแก้ว

ชุมชนผ้าทอหล่ายแก้ว (จ.เชียงใหม่) สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาจากสีย้อมธรรมชาติในหมู่บ้าน ผสมผสานกับวิทยาการความรู้สมัยใหม่ มีสินค้าหลากหลาย เช่น ผ้าผืนทอ เสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ร่วมสมัย กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ

162686094111

162686096092

    กระเป๋าและผ้าพันคอ จากผ้าหมักโคลน ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น (อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) มีชื่อเสียงเรื่อง ผ้าหมักโคลน และเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับการยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบทอดส่งต่อมาสู่รุ่นลูกหลาน ที่ผสมผสานความมหัศจรรย์ระหว่างดินกับผ้า จุดเริ่มต้นมาจากสมัยก่อนเมื่อชาวบ้านออกไปทำนา เสื้อผ้าส่วนล่างที่ใส่ไปมักจะเปื้อนโคลนทุกครั้ง เมื่อกลับมาทำความสะอาดค้นพบว่าผ้าส่วนล่างที่เปื้อนโคลนนั้นมีความนิ่มมากกว่าส่วนที่ไม่ได้เปื้อนโคลน จึงได้ต่อยอดกรรมวิธีการทำผ้าหมักโคลนจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน

 

162686102150

    ผ้าไหมบ้านดู่

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่  (อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา) เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่รักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ ผ้าลายหางกระรอก เป็นผ้าไหมโบราณของไทย ทออย่างประณีต ยังมีผ้าไหมมัดหมี่ที่ย้อมสีจากสีธรรมชาติ มีสีพื้นและลวดลายของผ้าที่สวยงามจนเป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั่วไป

162686107864

    เครื่องเงินจากชุมชนกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

ชุมชนกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (จ.เชียงใหม่) โดดเด่นในเรื่องงานหัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งเป็นมรดกของ ชุมชนวัวลาย ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์สืบทอดองค์ความรู้การทำเครื่องเงินแบบล้านนาให้คงอยู่ต่อไป เครื่องเงินมีจุดเด่นที่ลวดลายอันวิจิตรตระการตา โดยช่างฝีมือที่สร้างสรรค์งานตั้งแต่งานตีดุนตามสั่ง และงานออกแบบต่าง ๆ เช่น กระเป๋า เครื่องประดับเงิน ของใช้อย่าง ขันเงิน พานเงิน และของที่ระลึก

 162686113379

162686116771

ร่วมสนับสนุนชุมชนกลุ่มผ้าทอและเครื่องประดับภูมิปัญญาของไทย ตลอดเดือนกรกฎาคม ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม หรือช็อปออนไลน์ได้ที่ ICONSIAM Ultimate Chat & Shop  (โดยแอดไลน์ พิมพ์ @ICONSIAM แชทและช็อปง่าย ๆ) พร้อมโปรพิเศษมากมาย สอบถามโทร.1338 หรือ www.iconsiam.com 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง