เปิดเช็คสิทธิ์!! 'ผู้ประกันตนม.33'รับเงินเยียวยา 20 ก.ค.ก่อนได้รับเงิน 6 ส.ค.นี้

เปิดเช็คสิทธิ์!! 'ผู้ประกันตนม.33'รับเงินเยียวยา 20 ก.ค.ก่อนได้รับเงิน 6 ส.ค.นี้

ครม.อนุมัติวงเงิน 13,500 ลบ. เยียวยา 'ผู้ประกันตนม.33' ผู้ประกอบการ 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ แนะ 'ตรวจสอบสิทธิ์' 20 ก.ค.ก่อนได้รับเงินเยียวยา 6 ส.ค.นี้

วันนี้ (21 .. 2564)นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (20 ..64) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยากลุ่ม แรงงาน ผู้ประกันตนม.33 และ ผู้ประกอบการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ โควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จากเดิม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานียะลา สงขลา

ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

  • เฮ! 'ผู้ประกันตนม.33' ได้รับเงิน 2,500บาทแน่นอน

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนม. 33 นอกจากได้รับชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% แล้วผู้ประกันตน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล เพิ่มเติม เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท โดยโอนผ่านบัญชี พร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วน นายจ้าง จะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

  • แนะ'ตรวจสอบสิทธิ์' 20ก.ค.นี้ ก่อนรับเงิน 6ส.ค.นี้

"ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงได้ออกมาตรการเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมติ ครม.ดังกล่าวจะทำให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัดได้รับการเยียวยา นายจ้างประมาณ  160,000 ราย เป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมีจำนวน 2.8 ล้านราย เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาท โดยลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 20 ..64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ..นี้ " นายสุชาติ กล่าว