คุณภาพชีวิต-สังคม

รพ.ศิริราช เปิดจองวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จองวัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ Siriraj Connect โดยชนิดของวัคซีน วัน และเวลานัด จะขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน ซึ่งไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า จะเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบไม่กำหนดวันฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในวันที่ 20 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยชนิดของวัคซีน วัน และเวลานัด จะขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน ซึ่งไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งชนิดวัคซีน วัน และเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบภายหลัง ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราช แอปพลิเคชัน Siriraj Connect แอปพลิเคชันหมอพร้อม และช่องทางอื่น ๆ ตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่ท่านจองไว้ (โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบ) โดยขึ้นกับความพร้อมของแต่ละช่องทาง

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ไอคอนสยาม อาร์ต สเปซ ชั้น 8 และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สำหรับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ตามช่องทางต่างๆ ของไทยร่วมใจฯ โดยเริ่มฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (สามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.) โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
  • รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 13.00 น.
  • รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.
  • รอบที่ 4 เวลา 15.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้มารับบริการเดินทางมาตามเวลานัดหมายของท่านจากข้อความ SMS หรือเว็บไซต์ไทยร่วมใจ เพื่อลดความแออัดของพื้นที่และความปลอดภัยตามมาตรการนโยบายของภาครัฐ สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน ขอรับเฉพาะผู้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เท่านั้น (ไม่ต้องมีผู้พยุง หรือใช้รถเข็น)