'เดินทางข้ามจังหวัด' จากกรุงเทพฯ ออกต่างจังหวัด มีขั้นตอนอย่างไร

'เดินทางข้ามจังหวัด' จากกรุงเทพฯ ออกต่างจังหวัด มีขั้นตอนอย่างไร

เปิดขั้นตอน "เดินทางข้ามจังหวัด" โดยเฉพาะ "เดินทางออกจากกรุงเทพฯ" ต้องทำอย่างไรบ้าง พร้อมเช็ค 6 จุดคัดกรองขาออก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

สืบเนื่องจากข้อกำหนดฉบับที่ 25 ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตรการให้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดยให้ปิดสถานที่ก่อสร้างและปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง ห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน พร้อมตั้ง "จุดตรวจและจุดสกัด" เพื่อคัดกรองการเข้าออกพื้นที่ 10 จังหวัดอย่างเข้มงวด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งจุดคัดกรองจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค นั้น

วันที่ 29 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่จะเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองและมีเครื่องมือบันทึกข้อมูลของผู้ผ่านจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานครจึงได้นำระบบ แอพพลิเคชัน BKK COVID-19 ซึ่งเป็นระบบที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้นำไปใช้ในการตั้งจุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน

  • 3 ขั้นตอนการใช้แอพฯ BKK COVID-19 

มีขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. สแกน QR CODE

2. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ

3. จากนั้นกรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทาง ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

162496000428

     

  • 6 จุดคัดกรอง ออกจากกรุงเทพมหานคร

สำหรับจุดคัดกรองการเดินทางในถนนสายหลัก เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ จำนวน 6 เส้นทาง มีดังนี้

1. หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดี-รังสิต (ขาออก)

2. ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ (ขาออก)

3. หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก กม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด (ขาออก)

4. ใต้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑล สาย 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก)

5. หน้าสำนักงานเขตหนองแขม ถนนเพชรเกษม ซอย 70

6. หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. เขตบางขุนเทียน ถนนพระรามที่ 2 (ขาออก)

162494210157

162494211347