ทั่วไทยคึกคัก 'เปิดเทอม' วันแรก หลายพื้นที่คุมเข้ม หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

ทั่วไทยคึกคัก 'เปิดเทอม' วันแรก หลายพื้นที่คุมเข้ม หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

14 มิ.ย.2564 ถือเป็นวันแรกของการ ‘เปิดเทอม’ ทั่วประเทศหลังจากที่ ‘กระทรวงศึกษาธิการ’ ต้องประกาศเลื่อนแล้วเลื่อนอีก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘โควิด-19’

บรรยากาศของการ เปิดเทอมรอบนี้ หลายพื้นที่ หลายจังหวัดกลับมาคึกคัก นักเรียนหิ้วกระเป๋าไปเรียนหนังสือ ขณะที่เด็กเล็กผู้ปกครองต่างพาลูกหลานไปส่งที่โรงเรียน

ยกเว้นในส่วนของ พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ยัง ‘เปิดเทอม’ ที่โรงเรียนไม่ได้ เรียนได้เฉพาะ เรียนออนไลน์ หรือ ออนแอร์เท่านั้น

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ 'พื้นที่สีแดง' มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และสุราษฎร์ธานี ให้ใช้อาคารสถานที่ฯ เปิดเรียนได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ส่วนที่เหลือ 56 จังหวัด เป็น 'พื้นที่สีส้ม' เปิดเรียนได้ตามมาตรการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

162364862137

 • ศธ.เชื่อมั่น 5 รูปแบบการเรียนการสอน ‘เปิดเทอม’ ป้องกันโควิด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ ว่า ขอให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกแห่งที่ได้เปิดการเรียนการสอน มีความพร้อมทั้งในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยซึ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ

1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV

3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

4.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์มมาแล้วตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนสามารถจัดความพร้อมให้นักเรียนได้

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการ 'ฉีดวัคซีนโควิด-19' ให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ 'พื้นที่สีแดงเข้ม' 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด

162364864356

 • กทม.เน้น ‘เรียนออนไลน์’  และ On-hand

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ไปตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก ที่โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี ซึ่งตั้งแต่ 8 โมงเช้าวันนี้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เริ่ม 'เรียนออนไลน์' เป็นวันแรก

ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนในรูปแบบ On hand คือ นำแบบฝึกหัดหนังสือเรียนกลับไปทำที่บ้าน โดยวิชาหลักที่จะเรียนในช่วงนี้ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งในทุกคาบเรียนทางโรงเรียนจะมีการเช็คชื่อนักเรียน ให้เหมือนกับอยู่ในบรรยากาศในห้องเรียนตามปกติ

 • อุทัยธานี ‘เปิดเทอม’ คึกคัก เข้มมาตรการโควิด

บรรยากาศการ เปิดเทอม หลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เริ่มเปิดให้มีการสอนในโรงเรียนแล้ว หลังหยุดเรียนเป็นเวลานาน โดยนายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ โดยลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าเพื่อดูบรรยากาศการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กๆ และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาส่ง ตลอดจนตรวจดูความพร้อมในการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายศุภพงษา กล่าวว่า จากการสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองทราบว่า ส่วนใหญ่อยากให้เด็กๆ มาเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนได้ปิดเทอมไปนานแล้ว และผู้ปกครองแต่ละท่านต้องออกไปทำงาน เวลาลูกไปโรงเรียนสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงบุตรหลาน แต่ยังมีเพียงบางส่วนที่ไม่อยากให้ลูกมาโรงเรียน เนื่องจากเป็นห่วงสถานนการณ์โควิด-19

โดยเฉพาะเด็กเล็ก ได้มีการกำชับให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธาณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง โดยจำกัดห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน ล้างมือบ่อยๆ คัดกรอง วัดไข้ ก่อนเข้าห้องเรียน และลดการแออัด

162364873476

 • โรงเรียนในชัยนาทมั่นใจเตรียมพร้อมดูแลเด็ก

ขณะที่บรรยากาศการ เปิดเทอม วันแรก ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมืองชัยนาท มีบรรดาผู้ปกครองมาส่งบุตร-หลานเพื่อเรียนหนังสือเป็นวันแรก หลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของทางจังหวัด

ทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้ามาในโรงเรียน โดยให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เหยียบย่ำพรมแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

การแผนการเรียนการสอนนั้นจะเรียนเป็นเลขที่คู่-คี่ ผลัดกันเรียนคนละวัน ทำให้เด็กนักเรียนที่มีกว่า 2,000 คน ลดเหลือครึ่งหนึ่ง จึงสามารถควบคุมโรคได้อย่างรัดกุม

ทางโรงเรียนยังเข้มงวดเรื่องการป้องกันโควิด-19 หากนักเรียนมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนก็จะมีมาตรการตรวจวัดซ้ำหากอุณหภูมิยังไม่ลด จะให้ทางผู้ปกครองมารับกลับไปเพื่อไปพบแพทย์ เน้นย้ำนักเรียนเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด 

 • รร.’เปิดเทอม’ เรียนที่โรงเรียน และ’เรียนออนไลน์’คู่ขนาน

บรรยากาศวันแรกของการ ‘เปิดเทอม’ ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ช่วงเช้าได้เกิดฝนตกลงมา  และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบ ทำให้การจราจรไม่หนาแน่น โดยทุกแห่งมีการวางมาตราการป้องกันการแพร่ะระบาดของเชื้อโควิด-19 กันอย่างเข้มข้น

อย่าง โรงเรียนปรินส์รอยวิทยาลัย พบว่าตั้งแต่เช้าได้มีผู้ปกครอง และนักเรียนทยอยเดินทางเข้ามาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่ดีใจที่ได้กลับมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนอีกครั้ง  ไม่มีความกังวล และต่างเข้าใจในวิธีป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี มีการเตรียมทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแลกอฮอล์ติดตัวมาจากที่บ้าน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ เปิดเรียนทั้งออนไซต์ หรือเรียนที่โรงเรียน และ เรียนออนไลน์คู่ขนานกันแบบNew Normal หวังลดความแออัดของจำนวนนักเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มระหว่างเรียนที่โรงเรียน และเรียนอยู่บ้าน  โรงเรียนให้มีนักเรียนขนาดห้องละ20-25 คน ซึ่งเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษาจะสลับการเรียนเป็นรายสัปดาห์ ส่วนเด็กระดับมัธยมศึกษา จะมีการสลับการเรียน โดยนักเรียนเลขคี่มาเรียนวันคี่ และนักเรียนเลขคู่ มาเรียนวันคู่     

162364875168   

ขณะเดียวกัน ได้จัดระบบการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้ามาเรียนในวันนี้ด้วยการให้ตอบแบบสำรวจล่วงหน้า หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อประเมินความปลอดภัยของนักเรียน และเมื่อมาถึงโรงเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือหากไม่มีไข้จะติดสติกเกอร์ก่อนปล่อยให้เด็กเข้าห้องเรียนได้

ในช่วงเที่ยงของแต่ละวันจะมีทำความสะอาดห้องเรียนอีกครั้งก่อนให้เข้าเรียนในภาคบ่าย พร้อมกันนี้ หากว่านักเรียนคนที่มีปัญหาไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ตามการแบ่งจำนวนนักเรียน จะจัดพื้นที่แยกให้เรียนต่างหากเพื่อควบคุมปริมาณนักเรียนในแต่ละห้องให้เป็นไปตามมาตราการแบบNew Normal

นางยุพิน บัวคอม  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า วันนี้ มีโรงเรียน‘เปิดเทอม’ 886 แห่ง โดยก่อนที่จะมีการ ‘เปิดเทอม’ในวันนี้ ทางกรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยยึดตามแนวทางการประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก ซึ่งกำหนดไว้ 3 แนวทาง คือ ออนไซต์-ออนแอร์-ออนไลน์ และให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาความเหมาะตามสถานการณ์ของพื้นที่

พร้อมกันนี้ ทางตำรวจภูธรภาค5 ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลระบบการจราจรในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การเดินทางให้มีความคล่องตัววันแรกการ ‘เปิดเทอม’ ขณะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19’ให้กับครูและบุคลากร จากจำนวนบุคลากรกว่า 19,300 คน โดยยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับการฉีดซีนโควิด จำนวน 10,000 คน รับการฉีดวัคซีนแล้ว 5,000 คน

 • รมว.ศธ.ลงพื้นที่เชียงใหม่ ให้กำลังใจครูและนักเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เพื่อตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สำหรับในช่วงบ่าย รมว.ศธ.มีกำหนดการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หลังจากนั้นเดินทางไปยัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และ นักเรียน 

อีกทั้ง ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการรับการ ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

162364881260

เมื่อรัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาถึง ได้ทักทายกลุ่มผู้บริหารที่เดินทางมาต้อนรับก่อนจะเดินตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’ ตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งกับทักทายสอบถามและให้กำลังใจ ผู้ที่เข้ารับการฉีด โดยในวันนี้ (14 มิ.ย.2564 ) มีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’ จำนวน 20 ราย

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 5,000 คน จึงขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ารับการ‘ฉีดวัคซีนโควิด-19’ขอให้รีบตัดสินใจรับการฉีดวันซีน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัว พร้อมกันนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเททำงานกันอย่างหนักในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19

หลังจากนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่เมื่อ 15 เม.ย. 2564 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการพร้อมทุกจุดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด 19 ข้อมูล วันที่ 13 มิ.ย.2564 ฉีดวัคซีนสะสมรวม 2170 เข็ม สะสมเข็มแรก 1,840 คน สะสมเข็ม 2 จำนวน 330 คน 

 • อาชีวะ- รร.ขนาดใหญ่จ.อุบลราชธานียังไม่พร้อมเปิด 

สำหรับบรรยากาศการ ‘เปิดเทอม’ วันแรกของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ยังพบผู้ติดเชื้อนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า การ ‘เปิดเทอม’ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษามีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ทำการคัดกรองนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น พร้อมแจกระเบียบการเรียนการสอนตามมาตรการเว้นระยะห่าง โดยให้นักศึกษาเข้ามาเรียนแบบสลับกัน

หลังจากก่อนหน้านี้ ได้มีการเรียนในระบบออนไลน์มากว่า 2 สัปดาห์ นอกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกหลายแห่งได้เปิดเรียนในวันนี้

162364882885

ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษายังประกาศปิดการเรียนในโรงเรียน โดยให้ 'เรียนออนไลน์' ต่ออีก 2 สัปดาห์ และจะเริ่มเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนตามปกติในวันที่ 1 ก.ค.ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อโควิด 19

นักเรียนที่ได้เข้าเรียนในห้องเรียนกล่าวว่า ดีใจที่ได้กลับมาเรียนในห้องเรียน เพราะได้พบเพื่อนที่มาเรียนอีกครั้ง แต่ก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่วิทยาลัยและจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รอบใหม่ รวมทั้งสิ้น 364 คน เสียชีวิต 3 คน หายป่วย 340 คน และยังรักษาตัว 21 คน

 • โรงเรียนสาธิตมข.สัปดาห์แรกสลับวันเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาเปิดเรียนวันแรกบรรยากาศจะมีนักเรียนมาน้อยเนื่องจากยังไม่เปิดแบบเต็มรูปแบบ 100 % เพราะสัปดาห์แรกจะเปิดให้สลับวันเรียนแบบแบ่งกลุ่มตามที่เคยทำเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะมีนักเรียนมาเรียนประมาณ430คนจากทั้งหมด860คน

โดยแบ่งเรียนเป็นกลุ่ม1 และกลุ่ม2 กลุ่มละ35คน ต่อห้อง ซึ่งวันนี้กลุ่ม2 จะ 'เรียนออนไลน์' ที่บ้านเน้นเนื้อหาออนไลน์ที่ถูกปรับปรุงมาตั้งแต่เทอมที่แล้วเพราะเคยมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์มา1ปีทำให้ครูและนักเรียนคุ้นชินกับการเรียนออนไลน์ซึ่งครูเองก็เริ่มปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับนักเรียนได้อย่างดี

ส่วนภายในห้องเรียนยังคงมีมาตรการเว้นระยะห่างรวมถึงการใช้โรงอาหารและสนามเด็กเล่นโดยจะมีการผลัดเวลาการออกมาใช้ห้องอาหาร ซึ่งหากกลุ่มแรกใช้เสร็จจะมีกรรทำความสะอาด1รอบก่อนเปิดให้อีกกลุ่มใช้

162364885444

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้วางนโยบายมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์ขณะนี้คือปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 10%ให้นักเรียนทุกคนและจะมีการลดค่าอาหารทุกคนในกรณีหยุดเรียนออนไลน์กำหนดลดอาหารเฉลี่ยต่อคนต่อวันขาดกี่วันก็ลดให้ ส่วนขณะนี้บุคลากรฉีดวัคซีนเข็มแรก 70 เปอเซ็นต์ส่วนคนที่เหลือก็น่าจะตามคิวคือในช่วงปลายเดือนนี้

 นอกจากนั้นยังคงใช้มาตรการเดิมต่อในเทอมนี้โดยให้ผู้ปกครองรับส่งด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น ไม่ให้เข้าไปในโรงเรียน พร้อมกับมีแบบสอบถามก่อนจะเปิดเทอมในการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์รวมถึงแจ้งว่าไปต่างจังหวัดมาหรือไม่ โดยคอนแทคกับหน่วยปฐมภูมิ123ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: เช็ค! เปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ 'โรงเรียน' พื้นที่ไหนเปิด-ไม่เปิด 'ภาคเรียน'

                     'เปิดเทอม' 14 มิ.ย.นี้ 'เรียนออนไลน์' ให้สนุก สุดปัง

                     ประกาศ!! แนวปฏิบัติการ 'เปิดภาคเรียน'ที่ 1/ 2564 ฉบับใหม่

 • ภูเก็ต เปิดเทอม’ วันแรกคึกคัก หลังปิดเรียนไปนาน

 14 มิ.ย. 2564 วันแรกของการ 'เปิดเทอม' หลังจากปิดยาวมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาของจังหวัดภูเก็ต พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการเปิดเรียนตามปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา อาทิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นต้น

โดยผู้ปกครองต่างทยอยมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนกันคึกคัก ขณะที่แต่ละโรงเรียนได้มีการให้คุณครูมาคอยตรวจวัดอุณหภูมิและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนที่ให้นักเรียนเข้าไปยังห้องเรียน

รวมถึงเน้นย้ำการให้เว้นระยะห่าง แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในส่งในโรงเรียน โดยในส่วนของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองต่างสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันทุกคน บรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายมาเป็นระยะๆ

162364887134     

จากการสอบถามนักเรียน บอกว่า ไม่ได้มีความกังวลใด และพร้อมที่จะมาเรียน โดยได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการมาเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งการเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองและเจลล้างมือ หากต้องจับสิ่งของใดๆ ก็จะรีบล้างมือ พยายามจะไม่รวมกลุ่มกัน ส่วนของคุณครูจากการสอบถามทราบว่า ได้มีการฉีดวัคซีนกันเรียนร้อยแล้ว   

ขณะที่ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลรายหนึ่ง บอกว่า การให้ลุกมาลุกเรียนไม่ได้มีความกังวลใดๆ และได้มีการพูดคุยตกลงกับลูกว่า ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และหากจะเล่นของเล่นก็ต้องมีการทำความสะอาดมือด้วย โดยเหตุที่ต้องให้มาเรียน เพราะหากอยู่บ้านก็จะเล่นแต่เกมส์ ไม่ได้พัฒนาทักษะมากนัก ดังนั้นการได้มาโรงเรียนจะดีกว่า 

นอกจากนี้ในส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนเดินอยู่ต่างจังหวัด เช่น พังงา เป็นต้น และต้องเดินทางไป-กลับ เพื่อมาเรียน  แต่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตยังคงมาตรการในการเข้าจังหวัด โดยจะต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือในเอกสารแสดงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือจะต้องลงทะเบียนเพื่อกักตัว

ในส่วนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ทราบว่าได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและด่านตรวจท่าฉัตรไชย ในการเข้าจังหวัดเพื่อมาเรียน โดยเด็กนักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละโดพร้อมทั้งให้แสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่  แต่ในส่วนของผู้ปกครองยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการปกติ

 • ศรีสะเกษ ‘เปิดเทอม’ วันแรกผู้ปกครองหวั่นคลัสเตอร์ใหม่ในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บรรยากาศการ 'เปิดเทอม' วันแรก มีการจราจรติดขัดในหลายจุดที่เป็นสี่แยกถนนที่มุ่งหน้าไปด้านหน้าโรงเรียน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาคอยบริการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและเป็นการระบายการจราจรในเส้นที่เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่อง

ขณะที่ผู้ปกครองที่ไปส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนวันแรกของการ'เปิดเทอม'ในวันนี้ ต่างพาลูกหลานเข้าตามช่องทางที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เพื่อผ่านจุดคัดกรอง ทั้งการตรวจการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติว่าทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีการเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงหรือไม่ในระยะ 5 ถึง 7 วันนี้

ถ้าหากมีก็จะยังไม่อนุญาตให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปส่งนักเรียนภายในโรงเรียนขอให้เดินทางกลับบ้าน เพื่อไปพักเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนตามคำสั่งของจังหวัดศรีสะเกษ

162364894234

ส่วนนักเรียนคนไหนที่มีอุณหภูมิปกติและไม่มีประวัติการเดินทางก็จะอนุญาตให้เข้าห้องเรียนตามที่นัดหมายไว้ในการเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งทางโรงเรียนหลายแห่งในเขตอำเภอเมืองได้มีการจัดการเรียนแบบแบ่งครึ่ง วันนี้มาเรียนเพียงครึ่งแรกพรุ่งนี้มาอีกครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มาเรียนในวันนี้ก็ให้เรียนแบบออนไลน์ไปพลางก่อนสลับกัน

 ขณะที่ผู้ปกครองรายหนึ่งเล่าว่า วันนี้มาส่งลูกมาโรงเรียนในวันแรกก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าลูกหลานคนอื่นจะเดินทางมาจากอื้นที่จังหวัดเสี่ยงหรือไม่ จะนำเชื้อมาติดเพื่อนในห้องเรียนหรือเปล่า แต่ก็ฝากความหวังไว้กับคุณครูที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน คงจะมีมาตรการที่ปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อภายในโรงเรียน รวมทั้งภายในห้องเรียน เป็นห่วงแต่ก็อยากให้ลูกมาโรงเรียนก็ฝากความมั่นใจไว้กับคณะครูที่ได้ดูแลลูกหลานของตนให้ปลอดภัยต่อไปด้วย

 •  โคราช 'เปิดเทอม' วันแรก คัดกรองเข้าสู่สถานศึกษาเคร่งครัด

บรรยากาศ 'เปิดเทอม' เรียนที่ 1/2564 วันแรกของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางสถานการณ์ไม่ปกติมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อร่วม 1 พันราย และเสียชีวิต 13 ราย

ที่โรงเรียนบุญวัฒนา (บ.ว.น.) ต.หัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) พบนายนิรมิตร  ดวดกระโทก ผู้อำนวยการ รร.บ.ว.น พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัดจัด

โดยมีกลุ่มนักเรียนจิตอาสาได้ช่วยคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าและผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม

162364896147

นายนิรมิตร เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดข้อบกพร่องรวมทั้งต้องไม่เกิดการแพร่เชื้อโรคในกลุ่มนักเรียนกว่า 4,100 คน ครูและบุคลากรจำนวน 207 คน ด้านวิชาการได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ลดความแออัด เพื่อลดความเสี่ยงโรค

โดยจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นให้สลับการมาเรียนสัปดาห์ละครึ่งห้องเรียนในรูปแบบ Onsite ที่โรงเรียนและเรียน Online ทำแบบฝึกหัดที่บ้านตามตารางเรียน หากสถานการณ์คลี่คลายจะปรับการเรียนเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามจะมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากที่สุด

 ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สถานศึกษาระดับประถมศึกษายอดนิยมของเมืองโคราช ซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 พันคน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้คัดกรองการอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายปราโมทย์  แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.เขต 1) กล่าวว่า การจัดการการเรียนสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 143 แห่ง กำหนดเปิดพร้อมกันในวันนี้ (14 มิย.) โดยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3 แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 3 พันคน ประกอบ รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.สุขานารี และ รร.วัดสระแก้ว

162364902294

ทุกระดับชั้นให้สลับการมาเรียนสัปดาห์ละครึ่งห้องเรียนรูปแบบ Onsite ที่โรงเรียนและเรียน Online ทำแบบฝึกหัดตามตารางเรียนที่บ้าน ซึ่งแต่ละห้องเรียนต้องมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน และให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ลดความแออัด เพื่อลดความเสี่ยงโรค ทั้งนี้จะมีการประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM กับผู้บริหารทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม การ 'เปิดเทอม' ครั้งนี้ หลายๆ โรงเรียนในทุกพื้นที่ ทั้ง 'พื้นที่สีแดงเข้ม' 'พื้นที่สีแดง' และ 'พื้นที่สีส้ม' ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด