11 พื้นที่เสี่ยง 'โควิด-19' ในชุมชนทุกจังหวัดต้องเฝ้าระวังเข้ม

11 พื้นที่เสี่ยง 'โควิด-19' ในชุมชนทุกจังหวัดต้องเฝ้าระวังเข้ม

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 5.4ล้านโดส ติดเชื้อใหม่ 2,310 ราย สธ.เผย 11 พื้นที่เสี่ยงในชุมชน กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังเข้ม สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ แม้ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ 4 จ.แดงเข้มงดไปร.ร. ส่วนอีก 73 จ.ต้องขออนุญาตคกก.โรคฯจังหวัดก่อน

11 พื้นที่เสี่ยงในชุมชนทุกจังหวัดเฝ้าระวังเข้ม
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19(ศบค.) กล่าวว่า รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น 336,674 โดส สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 9 มิ.ย. มีการฉีดแล้ว 5,443,743 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 3,966,091 โดส เข็มที่ 2 จำนวร 1,477,652 โดส ขณะที่ การฉีดวัคซีนแบบปูพรมตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นมา ฉีดไปแล้ว 1,225,649 โดส แบ่งเป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,111,050 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 114,599 โดส
"กระทรวงสาธารณสุขฝากย้ำว่า วัคซีนตลอดเดือนมิ.ย. ที่ประชาชนลงทะเบียนไว้ 6 ล้านราย ยืนยันว่าจะทยอยมาครบ 6 ล้านโดสตามแผนแน่นอน อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่อาจเลื่อนฉีดวัคซีนไป แต่ละพื้นที้มีการจัดสรรวัคซีนอย่างเหมาะสม ซึ่งในสัปดาห์อาจติดขัด แต่สัปดาห์ต่อๆไประบบบริหารจัดการได้ดีขึ้น "พญ.อภิสมัยกล่าว

ติดเชื้อใหม่ 2,310 ราย

พญ.อภิสมัย กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 2,310 ราย พบในระบบเฝ่าระวังรพ. 1,467 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 703 ราย จากเรือนจำ 102 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศ 38 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 43 คน ติดเชื้อสะสม 187,538 ราย เสียชีวิตสะสม 1,375 คน หายป่วยเพิ่ม 3,035 ราย เหลือรักษาอยู่ 46,876 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,295ราย ในจำนวนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ 359 ราย

ผู้เสียชีวิต 43 ราย เป็นเพศชาย 31 ราย หญิง 12 ราย โดยอายุน้อยสุด 25 ปี มากที่สุด 91 ปี พบในกทม.มากที่สุด คือ 27 ราย สมุทรปราการ 5 ราย นครปฐม 4 ราย นครสวรรค์ 2 ราย และนนทบุรี ปทุมธานี สงขลา กาญจนบุรี สระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย ปัจจัยยังอยู่ที่โรคประจำตัวในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งต้องเน้นย้ำผู้ป่วยกลุ่มโรคเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง เพราะหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง นำไปสู่การเสียชีวิตรวดเร็ว10จ.ติดใหม่สูงสุด

ในส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศ อยู่ที่กทม. 788 ราย ปริมณฑล 770 ราย 71 จังหวัด 612 รายและเรือนจำ 102 ราย โดย 10 จังหวัดที่พบติดเชื้อใหม่สูงสุดคือ กทม.788 ราย ปทุมธานี 308 ราย สมุทรปราการ 209 ราย นนทบุรี 132 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 94 ราย สมุทรสาคร 89 ราย ชลบุรี 81 ราย อยุธยา 43 ราย ราชบุรี 43 ราย และยะลา 42 ราย สำหรับพื้นที่กทม.มีรายงาน 70 คลัสเตอร์ โดยเป็นคลัสเตอร์สีแดง ยังพบผู้ติดเชื้อใน 14 วัน 60 แห่ง สีเหลือง ไม่พบใน 14 วันแต่พบใน 28 วัน 5 แห่ง และสีเขียวไม่พบผู้ติดเชื้อใกม่ใน 28 วัน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตลาดบุญเรือง เขตประเวศ ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน แคมป์ก่อสร้าง เขตวัฒนา และแคมป์ก่อสร้าง บริษัทแสงฟ้า เขตบางพลัด ซึ่งในส่วนที่ไม่พบใหม่เกิน 14หรือ 28 วัน พื้นที่นั้นก็น่าจะปลอดภัย


เข้มเฝ้าระวังทุกจ.ตรวจจุดเสี่ยงทุก2สัปดาห์

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ได้จัดทำข้อมูลที่ได้จาการสอบสวนโรค โดยระบุถึง 11 พื้นที่เสี่ยงในชุมชนที่จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก คือ 1. ตลาดสด ตลาดนัดที่มีความเสี่ยงสูง 2. สถานที่ขนส่ง ขนส่งสาธารณะทั้งทางบก น้ำ อากาศ 3.สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวยสนามชนไก่ บ่อน 4.ที่ต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าวชุมชนแรงงานต่างด้าว ชุมชนแออัด 5. หน่วยราชการด่านหน้า 6 .โรงงาน สถานประกอบการ 7. ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารอร้านสะดวกซื้อ 8. สถานที่ดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง 9. โรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก 10. ศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ 11. ธนาคารบริษัทสำนักงาน
โดยแต่ละจังหวัดจะต้องเลือกพื้นที้เฝ้าระวังอย่างน้อย 5 จาก 11 ประเภทดังกล่าวตามบริบทและความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อทำการสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อทุก 2 สัปดาห์แม้ว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อมาก่อน โดยแต่ละประเภทสถานที่เสี่ยงจะต้องสุ่มตรวจอย่างน้อย 5 แห่ง อย่างน้อยแห่งละ 5 ตัวอย่าง ดังนั้น ทุกจังหวัดจะต้องมีการสุ่มตรวจอย่างน้อย 125 ตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อ เพื่อรายงานต่อกรมควบคุมโรค ตรงนี้เป็นมาตรการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงในกรณีที่ยังไม่มีการพบการติดเชื้อ ส่วนพื้นที่พบการติดเชื้อมีมาตรการเข้าไปควบคุมโรคต่อเนื่องอยู่แล้ว

24% ตลาดกทม.ไม่ผ่านเกณฑ์

สำหรับตลาดในพื้นที่กทม.ที่มี 486 แห่ง มีการประเมินเกณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว 379 แห่ง พบ 289 แห่ง หรือ 76% ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 อีก 90แห่งหรือ 24% ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมาตรการที่ไม่ผ่านมากที่สุด คือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การควบคุมทางเข้า-ออก การคัดกรอง การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ การลงทะเบียน และยังพบว่าไม่ใส่หน้ากากด้วย

73 จ.ต้องขออนุญาตก่อนเปิด รร.

พญ.อภิสมัย กล่าวด้วยว่า การเตรียมการในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 จะแยกพื้นที่จังหวัดเป็นสี โดยพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราพาร เปิดเทอมพร้อมกับพื้นที่อื่นๆ แต่ยังไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบ onsite หรือการใช้สถานที่ของสถานศึกษาทำการเรียนการสอน แต่ให้ใช้ในรูปแบบonline หรือ onair ส่วนพื้นที้สีแดง 17 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชลบุรีฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลาและสุราษฎร์ธานี และพื้นที่สีส้ม 56 จังหวัด สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ รวมถึง onsiteในการใช้สถานที่สถานศึกษาทำการเรียนการสอนบางพื้นที่สามารถดำเนินการได้ แต่โรงเรียนทั้งหมดจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และจะต้องเสนอเรื่องถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อขอเปิดการเรียนการสอนแบบonsite เพราะบางครั้งแม้ร.ร.จะผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยังมีคงามห่วงฝยต่อสถานการณ์ระบาดของโรค ก็อาจจะระงับการเปิดแบบonsiteได้

ส่วนพื้นที่ กทม.มีการเรียนการสอน On School Line ส่วนใหญ่ครู นักเรียนมีไลน์กรุ๊ป และตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการทดลองระบบแล้ว ครูจะมีคลิปวิดีโอส่งให้ผู้ปกครองในไลน์กรุ๊ป ผู้ปกครองมีทั้งขอรับเอกสารใบงาน โดยมารับที่โรงเรียนหรือจัดส่งถึงบ้าน เมื่อนักเรียนทำการบ้านส่งเรียบร้อยจะดาวน์โหลดเอกสารกลับมาที่ครู

ครู-บุคลากรฯฉีดวัคซีนแล้วเกือบ60%

" ที่ประชุมพูดคุยกันเรื่องคุณครู การระดมฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน รปภ. มีการระดมฉีดแล้วเกือบ 60% ศธ.จะเฝ้าระวังให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยในการไปศึกษาหาความรู้ ส่วนครูที่จะต้องเดินทางข้ามพื้นที่ ขอให้สำรวจตัวเองว่ามีความเสี่ยง มีอาการหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสคนกลุ่มเสี่ยงใดๆ หรือไม่ หากไม่แน่ใจขอให้กักตัว 14 วัน ก่อนออกไปติดต่อประสานงาน เมื่อเฝ้าระวังเข้มข้นแล้วขอให้สถานศึกษาเอาใจใส่บุคลากรตัวเองด้วย เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจให้ลูกหลานเปิดเทอม" พญ.อภิสมัยกล่าว