'โปรดเกล้าฯ' องคมนตรี เชิญพัดยศ ไปถวายพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนสมณศักดิ์ วัดราชบพิธ

'โปรดเกล้าฯ' องคมนตรี เชิญพัดยศ ไปถวายพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนสมณศักดิ์ วัดราชบพิธ

"ในหลวง" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ถวายแด่ "พระเทพวัชรเมธี" ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (1 มิ.ย. 2564) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวัชรเมธี ศรีศาสนศาสตรบัณฑิต วิมลปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

162254644338

162254646972

162254645684

162254649577

162254647525