'กรมทางหลวงชนบท' ลุยประมูล 2 โครงข่ายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

'กรมทางหลวงชนบท' ลุยประมูล 2 โครงข่ายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

กรมทางหลวงชนบทเข็นโครงข่ายถนนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ่อประมูล 2 โครงการลงพื้นที่มุกดาหาร เชียงราย – พะเยา พร้อมดันงบปี 2565 สร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ทช.เตรียมประกวดราคาก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) 2 โครงการ เพื่อสอดรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยโครงการดังกล่าว ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยก ทล.212 – บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตอนที่ 1) ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1012 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย, อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยทั้งสองโครงการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2564

162254450214

นอกจากนี้ ในปีหน้า ทช.ยังมีแผนพัฒนาโครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 - ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.102 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และในปี 2566 – 2571 ทช.ยังมีแผนที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน SEZ อย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง 139.023 กิโลเมตร พร้อมโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 2 แห่ง

 

นายปฐม ยังเผยด้วยว่า โครงข่ายทางถนนในพื้นที่ SEZ ช่วยรองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ผ่านมามีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 18 โครงการ รวมระยะทาง 195.617 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับ อีกจำนวน 1 แห่ง

รวมทั้งปัจจุบันยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.535 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 67% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของผิวจราจร งานทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี 2565