การเงิน

'คนละครึ่งเฟส 3' ได้เงินวันไหน ต้อง 'ลงทะเบียน' หรือไม่ ?

เช็คไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 3" เงินเข้าวันไหนบ้าง พร้อมตรวจสอบวิธี "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3" สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้สิทธิ 3,000 บาท

"คนละครึ่งเฟส 3" เริ่มต้นแล้ว! หลัง ครม. เคาะให้จ่ายเงินรวม 93,000 ล้านบาท "เยียวยา" ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" รอบใหม่ คนละ 3,000 บาท

โดยมาตรการ "คนละครึ่งเฟส 3" ในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิรวม 31 ล้านคน มีทั้งกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว และผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์การจ่ายเงิน 3,000 บาท ดังนี้

  •  "คนละครึ่งเฟส 3" ได้เงินวันไหน ? 

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย "เงินเยียวยา" เป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค.-ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

162254408557

  •  "คนละครึ่งเฟส 3" ต้องลงทะเบียนหรือไม่ ? 

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า "คนละครึ่งเฟส 3" มีผู้ได้รับสิทธิ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ที่เคยได้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" มาแล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใดๆ เลย 

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่เคยได้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" มาก่อน จะต้อง "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3" ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 ถึง 22.00 น. 

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย 

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ "ธนาคารกรุงไทย" ตามขั้นตอน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ กับมาตรการ "คนละครึ่งเฟส3" ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ประกอบด้วย

- เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย  

- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ที่มา: กระทรวงการคลัง