'สภา' นัด 9 มิ.ย. ถก 'พ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้านบาท'

'สภา' นัด 9 มิ.ย.  ถก 'พ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้านบาท'

รัฐบาล ส่ง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ให้สภาฯ แล้ว 'ชวน' บรรจุวาระ 9 มิถุนายน

       นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่ารัฐบาลได้ส่งร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5   แสนล้านบาท มายังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เบื้องต้นประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 มิถุนายน  เวลา 09.00 น. โดยจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียว.