'หมอนิธิ' แจง 5 ภารกิจ - เหตุผลนำเข้าซิโนฟาร์ม 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์'

'หมอนิธิ' แจง 5 ภารกิจ - เหตุผลนำเข้าซิโนฟาร์ม 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์'

หมอนิธิ แจง 5 ภารกิจนำเข้า 'ซิโนฟาร์ม' ตามประกาศ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ใช้ในช่วงป้องกันการระบาด และจะค่อยลดลงหากวัคซีนเพียงพอ โดยดำเนินการตามกฏหมายเกี่ยวกับการนำเข้า ขออนุญาตในภาวะฉุกเฉิน เป็นไปตามภารกิจ และได้ทำงานประสานกับสธ.มาแล้วก่อนหน้านี้

วันที่ 27 พ.ค.ุ 64 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ชี้แจงกรณีที่มีข่าวประกาศของ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Nithi Mahanonda โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ขอค่อยๆ อธิบายทุกๆ ท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ 

1.การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน "ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน ”ตัวเลือก” นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2.สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

162209354759

3.ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้ ป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4.ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5.ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย


ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก 'ซิโนฟาร์ม' โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใันวันที่ 28 พ.ค.เวลา 13.30 น. – 14.30 น. ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์