ชวนดูปรากฏการณ์ 'จันทรุปราคาบางส่วน' คืน 'วันวิสาขบูชา'

ชวนดูปรากฏการณ์ 'จันทรุปราคาบางส่วน' คืน 'วันวิสาขบูชา'

สมาคมดาราศาตร์ไทย ชวนชมปรากฎการณ์ "จันทรุปราคาบางส่วน" คืน "วันวิสาขบูชา" เริ่มตั้งแต่ 14.47 ถึง 19.49 น. และจะเกิดอีกครั้งในปีนี้ 19 พ.ย. ตรงกับเทศกาลลอยกระทง

สมาคมดาราศาตร์ไทย ชวนชมปรากฎการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยปรากฏการณ์จันทรุราคาบางส่วน ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 14:47 น. จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 15:45 น. และเกิดเงามืดมากที่สุดเวลา 17:19 น. และดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 19:49 น.

โดยจันทรุปราคากำลังดำเนินอยู่ขณะดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าทิศตะวันออก และส่วนใหญ่ของประเทศเห็นได้ในช่วงที่เป็นจันทรุปราคาบางส่วนเท่านั้น ไม่เห็นในช่วงที่เป็นจันทรุปราคาเต็มดวง เนื่องจากจันทรุปราคาเต็มดวงสิ้นสุดลงก่อนดวงจันทร์ขึ้น

สำหรับปีนี้จะมีจันทรุปราคาเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 19 พ.ย. 2564 ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง เป็นจันทรุปราคาบางส่วนที่เห็นได้ในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะซีกด้านตะวันออกของประเทศ