คุณภาพชีวิต-สังคม

ด่วน! สถาบันบำราศนราดูร ชี้แจงแล้ว ไม่เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด

ประกาศด่วน! สถาบันบำราศนราดูร ชี้แจงแล้ว ไม่เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ชี้แจงด่วน เวลา 11.12 น. วันนี้ 26 พ.ค. 2564 ระบุว่า มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงขอนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามนัดหมายเดิม ไม่เลื่อนแล้ว

162200393736

162200427062