'เราชนะ' เช็คสิทธิ เปิดวิธีเช็คเงินเยียวยา รอบใหม่ 'บัตรคนจน' ตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง?

'เราชนะ' เช็คสิทธิ เปิดวิธีเช็คเงินเยียวยา รอบใหม่ 'บัตรคนจน' ตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง?

เปิดวิธีเช็คเงิน "เราชนะ" เช็คสิทธิ รอบใหม่ "บัตรคนจน" รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,000 บาท เริ่มรับเงินวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 และงวดถัดไปวันศุกร์ที 28 พ.ค.2564 สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง?

มาตรการ "เราชนะ" รอบใหม่ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินเยียวยาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอลอกสาม ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ ไม่เพียงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในแง่ของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

โดยมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้ เป็นการจ่ายวงเงินเยียวยาเพิ่มให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,000 บาท โดยรูปแบบการจ่ายเงินนั้น จะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทั้งผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) โดยสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ และใช้กับภาคบริการ อย่างขนส่งส่วนบุคคลและขนส่งสาธารณะ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิได้ถึง 30 มิ.ย.2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะได้รับเงินงวดแรกวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 และงวดที่สองในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.2564 งวดละ 1,000 บาท 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยาได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยกดเข้าไปที่เมนู G-Wallet และเลือกเมนูโครงการเราชนะ ซึ่งแอพฯเป๋าตังจะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการ 

ขณะที่ เราชนะ กลุ่มที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรคนจน จะได้รับเงินเยียวยางวดแรกในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 และงวดที่สองในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564 งวดละ 1,000 บาท โดยกลุ่มบัตรคนจนสามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 0-2109-2345 มีขั้นตอนดังนี้

- กด 3 ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ
- กด 8 วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ 
- กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #
- กดรหัส ATM 6 หลัก ตามด้วย #
- ระบบจะบอกยอดเงินคงเหลือ

2.เครื่อง EDC

ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงิน 
- ร้านค้าจะนำบัตรสอดเข้าเครื่อง และเลือกปุ่มสิทธิเราชนะ
- ระบบจะระบุยอดเงินคงเหลือของมาตรการเราชนะ

3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

- นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
- ใส่รหัสบัตร ATM 6 หลัก
- เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
- เลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือ 

ที่มา : กระทรวงการคลังเว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง