'เราชนะ' เช็คสิทธิ ได้ 'เงินเยียวยา' ไม่พร้อมกัน รีบเช็ค! กลุ่มไหนได้เงินก่อน

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ได้ 'เงินเยียวยา' ไม่พร้อมกัน รีบเช็ค! กลุ่มไหนได้เงินก่อน

เลิกสับสน! มาตรการ "เราชนะ" เช็คสิทธิ รอบ 2 ที่จะโอน "เงินเยียวยา" งวดแรก 20 และ 21 พ.ค. นี้ กลุ่มไหนได้เงินก่อนหลัง พร้อมวิธีการรับเงิน

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการ "เราชนะ" เช็คสิทธิ ใกล้ถึงกำหนดจ่าย "เงินเยียวยา" รอบใหม่แล้วในช่วงเดือน พ.ค. นี้ โดยเงินเราชนะในรอบใหม่นี้จะได้รับคนละ 2,000 บาท แบ่งโอน 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะโอนเงินเข้าให้อัตโนมัติ 

  •  เราชนะ ตรวจสอบสิทธิ ใครได้เงินก่อน ? 

ผู้ได้สิทธิเราชนะ แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" จะได้รับเงินโอนเข้าเป๋าตังก่อน โดยจะได้รับเงินทุก "วันพฤหัสบดี"

- โอนครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64 

- โอนครั้งที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

ส่วนผู้ ได้สิทธิ เราชนะ เช็คสิทธิ ที่ใช้เงินผ่าน "บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด" และ "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงินเยียวยาช้ากว่ากลุ่มแรก 1 วัน คือจะได้รับเงินทุก "วันศุกร์"

- โอนครั้งแรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 

- โอนครั้งที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

162132122321

นอกจาก มาตรการ เราชนะ เช็คสิทธิ ที่จะจ่ายเงินเยียวยารอบที่ 2 ในช่วงเดือน พ.ค. แล้ว ยังมีมาตรการ "ม33 เรารักกัน" มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพนักงานประจำที่มีสถานะเป็น "ผู้ประกันตนมาตรา33" ในกองทุน "ประกันสังคม" ด้วย

โดยจะโอนเงินเยียวยาเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" ทุกวันจันทร์ ครั้งละ 1,000 บาท 2 ครั้ง รวมวงเงิน 2,000 บาท 

- โอนครั้งแรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64 

- โอนครั้งที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ตาม ทั้ง "เราชนะ" และ "ม.33 เรารักกัน" ทั้ง 2 โครงการสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 

ที่มา: เราชนะ