‘เราชนะ’ เช็คสิทธิ 'เงินเยียวยา' กลุ่มไหนได้เงิน 20 พ.ค. ?

‘เราชนะ’ เช็คสิทธิ 'เงินเยียวยา' กลุ่มไหนได้เงิน 20 พ.ค. ?

เช็คให้ชัวร์! "เราชนะ" เช็คสิทธิ "เงินเยียวยา" กลุ่มไหนกันแน่ที่ได้เงินวันที่ 20 พ.ค. 64 พร้อมรายละเอียดวิธีรับเงิน ที่นี่

ผู้ได้สิทธิ เราชนะ เช็คสิทธิ เตรียมรับ เงินเยียวยา จาก "มาตรการเราชนะ" รอบใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 งวดแรกในวันที่ 20-21  พ.ค. 64 ทั้งนี้เงินเราชนะในรอบใหม่นี้จะได้รับคนละ 2,000 บาท โดยแบ่งโอน 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท แบบเงินเข้าให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

ทั้งนี้ "เงินเยียวยา" เราชนะ ไม่ได้เข้าพร้อมกันทุกคน โดยมีการแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบของผู้ที่ใช้เงินผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และคนที่ใช้เงินผ่าน "บัตรประชาชน" และ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงสรุปวันที่ "เงินเราชนะ" เข้า สำหรับกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  •  เราชนะ เช็คสิทธิ กลุ่มที่ได้ เงินเยียวยา วันที่ 20 พ.ค. 64 

สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

- เงินเข้าครั้งแรก : วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64 

- เงินเข้าครั้งที่สอง : วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

  • เราชนะ เช็คสิทธิ กลุ่มที่ได้ เงินเยียวยา วันที่ 21 พ.ค. 64 

สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่เป็นผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือใช้จ่ายผ่าน "บัตรประชาชน" เงินจะเข้าทุกวันศุกร์ 

- เงินเข้าครั้งแรก : วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 

- เงินเข้าครั้งที่สอง : วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

ทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิเราชนะ โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น 

162132122321