คลังเปิดไทม์ไลน์เงินเข้า “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน”

คลังเปิดไทม์ไลน์เงินเข้า “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน”

คลังเปิดไทม์ไลน์การเติมเงินเข้าโครงการ”เราชนะ-ม.33เรารักกัน”โดยเราชนะจะเริ่มจ่ายงวดแรกพฤหัสที่ 20 พ.ค.นี้ สำหรับการใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง และ ส่วนการใช้จ่ายผ่านเป๋าตังเริ่ม 21 พ.ค.นี้ ด้านม.33เรารักกันจ่ายงวดแรก 24 พ.ค.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยถึงการใส่เงินใหม่เข้าไปในโครงการเราชนะและม.33เรารักกัน ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันอังคารที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ทั้งสองโครงการจะได้รับการเติมเงินจำนวน ทั้งหมด 2 พันบาท โดยจะทยอยเติมสัปดาห์ละ 1 พันบาท

ในส่วนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนนั้น รัฐบาลจะเริ่มเติมเงินใหม่สัปดาห์แรก 1 พันบาทในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.นี้ และ อีก 1 พันบาทสำหรับศุกร์ที่ 28 พ.ค.นี้ ส่วนผู้ใช้จ่ายผ่านแอพลิเคชันเป๋าตังจะได้รับการเติมเงินสัปดาห์แรกในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.นี้ และอีก 1 พันบาทในพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.นี้

สำหรับโครงการม.33 เรารักกันนั้น รัฐบาลจะเริ่มเติมเงินให้สัปดาห์แรกจำนวน 1 พันบาท ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.นี้ และ อีก 1 พันบาท ในสัปดาห์ที่สอง คือ วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ ทั้งสองโครงการจะต้องใช้จ่ายหรือสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับโครงการเราชนะมีอยู่ 33.5 ล้านคน ใช้งบประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท ส่วนม.33 เรารักกันมีกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.85 หมื่นล้านบาท