'สินเชื่อสู้ภัยโควิด' จาก 'ออมสิน' เคยกู้ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' แล้ว ขอกู้ได้อีกหรือไม่ ?

'สินเชื่อสู้ภัยโควิด' จาก 'ออมสิน' เคยกู้ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' แล้ว ขอกู้ได้อีกหรือไม่ ?

ไขข้อข้องใจ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" จาก "ออมสิน" ในแอพพลิเคชั่น "MyMo" ผู้เคยขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ขอกู้ซ้ำได้อีกหรือไม่ พร้อมรายละเอียดการขอสินเชื่อ

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" รายละ 10,000 บาท ที่สามารถยื่นกู้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" เท่านั้น เพื่อควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" โดยเริ่มต้นให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเฟสแรก เริ่มขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. 64 ผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo"

โดยคำถามที่หลายคนสงสัยคือ ใครขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้บ้าง และหากเคยขอสินเชื่ออื่นๆ ที่เป็นสินเชื่อที่ให้การช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 จากออมสินมาก่อนหน้านี้ จะยังสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่ ? "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยดังกล่าว ดังนี้

  •  ใครขอ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ได้บ้าง ? 

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้นและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

- ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs) 

- ผู้เคยขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" "สินเชื่อฉุกเฉิน" ของธนาคารออมสินมาก่อน สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ แต่ต้องเป็นไปตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  ขอ "สินเชื่อ" ได้เมื่อไรบ้าง? 

เฟสที่ 1 ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคนในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ เริ่มวันที่ 15 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เฟสที่ 2 ขยายความช่วยเหลือในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่)

เฟสที่ 3 สำหรับลูกค้าที่เคยมีสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย สำหรับอาชีพอิสระ 10,000 บาท หรือผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 50,000 บาท และบุคคลที่ไม่เคยขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินจะสามารถขอสินเชื่อได้ แต่ต้องรอประกาศระยะเวลาต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดและใช้บริการแอพพลิเคชั่น "MyMo" ของ "ธนาคารออมสิน" อยู่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 

162125299145