‘เซลส์ฟอร์ซ’ เปิดแนวคิด ‘จัดการวัคซีน’ ชู ’จริยธรรม’ ควบคู่ ‘เทคโนโลยี’

‘เซลส์ฟอร์ซ’ เปิดแนวคิด ‘จัดการวัคซีน’ ชู ’จริยธรรม’ ควบคู่ ‘เทคโนโลยี’
12 พฤษภาคม 2564
137

การแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐทำให้เห็นถึงความสำคัญของ “การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีจริยธรรม” สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กันคือ “โอกาสในการเข้าถึงวัคซีนที่เท่าเทียม"

มีประสิทธิภาพ-เข้าใจง่าย

3.มีระบบสร้างตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ ผู้ดำเนินการควรจัดเตรียมระบบที่ผู้สนใจเข้ารับวัคซีนจะสามารถทำตารางนัดหมายทั้งสำหรับตัวเองและผู้อื่น ควรมีเครื่องมือในการป้องกันการจองตารางนัดหมายในลักษณะที่ฉวยโอกาส ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ two-factor authentication หรือ reCAPTCHA และระบบป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ ขณะที่รหัสหรือโค้ดยืนยันตัวตนเมื่อมารับบริการควรเป็นแบบใช้ครั้งเดียว และไม่สามารถแชร์ได้ หรือเป็นแบบ two-factor authentication เพื่อป้องกันการใช้งานซ้ำ

4.นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายบนเว็บไซต์ลงทะเบียน การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ หรืออาจมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหากทำการลงทะเบียน

นอกจากนี้ ควรให้ข้อมูล 2 ส่วนสำคัญบนเว็บไซต์ ได้แก่ 1.ข้อมูลเกี่ยวกับการมาตรฐานหรือมาตรการพิจารณาคัดกรองลำดับก่อนหรือหลังเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน 2.ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน

ชัดเจน-เท่าเทียม

5.ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและความชัดเจนในหนังสือยินยอม เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนควรระบุไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ว่าข้อมูลที่ได้จากผู้สมัครจะถูกเก็บและแชร์ไปที่ใดบ้าง รวมถึงใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้

พร้อมกันนี้ ควรจัดทำหนังสือยินยอมซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1.หนังสือยินยอมให้ข้อมูลของผู้สมัคร และ 2.หนังสือยินยอมเข้ารับวัคซีน โดยหนังสือยินยอมเข้ารับวัคซีนควรมีฟังก์ชั่นให้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ เพื่อพิมพ์ลงกระดาษหรือส่งต่อไปที่อีเมลส่วนตัวเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนให้การเข้ารับวัคซีนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดจำนวนงานเจ้าหน้าที่

6.รายละเอียดเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่เรื่องความเท่าเทียม คำที่เลือกใช้ในคำถามเพื่อการคัดกรอง แม้จะดูเป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยแต่กลับมีความสำคัญอย่างมาก คำถามที่นำมาใช้จึงควรเลือกใช้คำที่สื่อถึงการสนับสนุนความเท่าเทียม และต้องเป็นคำถามที่นำมาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจน เช่น ตัวเลือกคำตอบเรื่องเพศ ควรมีตัวเลือกสำหรับ “ทรานเจนเดอร์” “อื่นๆ” หรือ “ไม่ประสงค์ระบุ” นอกเหนือจากเพศหญิงหรือชาย ฯลฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง