เปิดไทม์ไลน์ 'ม33 เรารักกันรอบ 2' รับเงินวันไหน​?

เปิดไทม์ไลน์ 'ม33 เรารักกันรอบ 2'  รับเงินวันไหน​?
7 พฤษภาคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
52,784

สรุปมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน "ม33เรารักกันรอบ2" ต้องมีคุณสมบัติอะไร และได้รับเงินวันไหนบ้าง?

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยโครงการ ม.33 เรารักกันรอบ2  มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท และให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 

  • คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ 

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา "ม33เรารักกัน" รอบที่ผ่านมาคือ 

ผู้มีสัญชาติไทย

ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33"

ไม่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

ไม่เป็น "แรงงานต่างด้าว"

ไม่มี "เงินฝากจากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท  เดือนธันวาคม 2563 (คิดรวมเฉพาะ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน และ 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เท่านั้น)

สำหรับรอบสองนั้น นางสาวกุลยา ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนร่วมโครงการใหม่แต่อย่างใด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ต้องรอการหลังสรุปรายละเอียดเสนอครม.เร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

  • เปิดไทม์ไลน์วันโอนเงิน

อัพเดทล่าสุด เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า โครงการ ม.33 เรารักกันรอบ2 ได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมแล้วทั้งหมด 2,000 บาท โดยมีกำหนดการโอนเงินคือ 

เงินเข้างวดแรก : วันจันทร์ที่ 24  พ.ค. 64

เงินเข้างวดสอง (งวดสุดท้าย) : วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64

โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 

.33เรารักกัน” ผู้ที่ได้รับสิทธิเงินจะโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง"  และสามารถเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ หรือจะรวมไว้ใช้ในคราวเดียวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้องใช้สิทธิไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด .33 เรารักกัน รอบ 2 ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หากถึงวันเวลาที่กำหนดแล้วยังใช้สิทธิไม่หมด จะถูก "ตัดสิทธิ เรารักกัน" โดยอัตโนมัติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง