'เกษตร'เล็งใช้แพคเกจยืดอายุสินค้าส่งออก 'เส้นทางสายไหม'

'เกษตร'เล็งใช้แพคเกจยืดอายุสินค้าส่งออก 'เส้นทางสายไหม'
7 พฤษภาคม 2564
241

เกษตรจับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยี จุลินทรีย์ สมาร์ทแพ็กกิ้งยืดอายุผลไม้ตั้งเป้าต้นปีหน้าเริ่มใช้นวัตกรรมใหม่ หวังใช้รถไฟอีต้าลู่ เส้นทางสายไมห บุกตลาดจีน รัสเซีย ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง ถึง ยุโรป

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประธานคณะกรรมการบริหารAIC (Agritech and Innovation Center)เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิดจากพืชโดยจะเริ่มผลิตวัคซีนโควิดได้ปลายปีนี้ โครงการพัฒนาการยืดอายุผลไม้ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์ โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยืดอายุและความสดของผัก ผลไม้และสินค้าเกษตร และ โครงการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมด้านอื่นๆ เช่น โคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

 

 ทั้งนี้สำหรับโครงการพัฒนาการยืดอายุผลไม้ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์และโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Smart Packing)ยืดอายุและความสดของผัก ผลไม้และสินค้าเกษตร จะนำนวัตกรรมใหม่นี้มาใช้กับแผนโลจิสติกส์เกษตรทางเลือกใหม่ในยุคโควิด เช่น การขนส่งระบบรางจากไทยผ่านจีนไปทุกมณฑลของจีน เกาหลี ภูมิภาคเอเชียกลางภูมิภาคตะวันออกกลาง รัสเซีย สแกนดิเนเวีย ยุโรปและอังกฤษ ภายใต้ขบวนรถไฟอีใต้อีลู่ (เส้นทางสายไหม) บนความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน-ลาว-เวียดนามเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

 “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ของแต่ละประเทศทำให้ต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นทั้งทางบกทางน้ำและใช้เวลานานขึ้นในการข้ามแดน กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาและวางแนวทางโลจิสติกส์ทางเลือกใหม่ๆ ประกอบกับเส้นทางรถไฟสายจีน-ลาว จะแล้วเสร็จในเดือนธ.ค. นี้ เราจึงเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการขนส่งสินค้าทางรางด้วยเส้นทางนี้ โดยใช้โลจิสติกส์ฮับที่อุดรธานีและหนองคาย ตั้งเป้าเริ่มคิกออฟต้นปีหน้า“

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการขนส่งระบบรางผ่านด่านผิงเสียง บริเวณพรมแดนเวียดนามกับเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีน หากสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ยืดอายุผลไม้สด เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ขนุน ผัก สมุนไพร เป็นต้น จะทำให้มีทางเลือกในการขนส่งที่ถูกลงมีเวลาแน่นอนจากต้นทางถึงปลายทางและใช้เวลาน้อยลงแต่มีช่วงเวลาขายยาวขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของไทยทั้งขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ ถือว่าเป็นการสร้างศักยภาพใหม่ในการส่งออกของไทย

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง