แถลงการณ์ ใช้ 'ยาฟาร์วิพิราเวียร์' รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการ

แถลงการณ์ ใช้ 'ยาฟาร์วิพิราเวียร์' รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการ
6 พฤษภาคม 2564
128

"กรมการแพทย์" แถลงการณ์เรื่อง การใช้ "ยาฟาร์วิพิราเวียร์" รักษา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการ ระบุข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการในประเด็นนี้ยังไม่เพียงพอ

แถลงการณ์ "กรมการแพทย์" เรื่อง การใช้ "ยาฟาร์วิพิราเวียร์"รักษา ผู้ป่วยติดเชื้อ"โควิด-19" ไม่มีอาการ

จากการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 มีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันว่า "ยาฟาร์วิพิราวียร์" มีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์ของโรค "โควิด-19" ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในกรุงเทพมหานคร "กรมการแพทย์"ทราบถึงความห่วงใยและความหวังดีของทุกฝ่ายที่ต้องการให้ผู้ติดเชื้อได้รับ "ยาฟาร์วิพิราเวียร์" ตั้งแต่ยังไม่มีอาการโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการในประเด็นนี้ยังไม่เพียงพอ รวมถึงแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ"โควิด-19" ที่ไม่มีอาการ (ยกเว้นผู้ที่มีโรคร่วม และ/หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ)

  • ระบุข้อมูลทางวิชาการ ใช้ "ยาฟาร์วิพิราเวียร์"ยังไม่เพียงพอ

เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ไม่มีอาการ มักจะหายจากโรคได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ "ยาต้านไวรัส" ซึ่งหากจะนำมาใช้ควรดำเนินการในลักษณะของการศึกษาวิจัยที่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ติดเชื้อ"โควิด-19" ในภาพรวมต่อไป

162029584770

ทั้งนี้ "กรมการแพทย์" ยังคงแนะนำและสนับสนุนให้ใช้ "ยาฟาร์วิพิราเวียร์"รักษาผู้ป่วย "โควิด-19" ตามแนวทางเวชปฎิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโควิด ของกระทรวงสาธารณสุขจนกกว่าจะมีข้อมูลทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง