"โควิด"ทำสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังลดลง

6 พฤษภาคม 2564 | โดย ปราณี หมื่นแผงวารี
166

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

 โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำหรับจอดเรือน้ำลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม พบว่าปี2563 ที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวเรือที่เข้าใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังมีสัดส่วนที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสินค้าบรรจุตู้ก็ลดลงตามกันไปด้วยในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน 

ปัจจุบันแหลมฉบังมีท่าเรือที่เปิดดำเนินการแล้ว ดังนี้ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 11 ท่า,ท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ (Ro/Ro) 3 ท่าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 3 ท่า,ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป 1 ท่า,อู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง