'อภัยภูเบศร' แนะใช้ 'ฟ้าทะลายโจร' แต่เนิ่นๆ ป่วยโควิดหายเร็วขึ้น

'อภัยภูเบศร' แนะใช้ 'ฟ้าทะลายโจร' แต่เนิ่นๆ ป่วยโควิดหายเร็วขึ้น

"อภัยภูเบศร" ถก รับมือสถานการณ์โควิดด้วย "สมุนไพร" ระบุประชาชนต้องมีทักษะดูแลตัวเอง เชื่ออีกไม่นานหากยอดติดเชื้อพุ่ง ผู้ติดเชื้ออาจต้องนอนรักษาตัวที่บ้าน แนะใช้ "ฟ้าทะลายโจร" แต่เนิ่น มีหลักฐานชี้ชัดคนไข้หายเร็ว

เมื่อเร็วๆ นี้ "โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร" เปิดพื้นที่ ชวนคุย  ผ่านแอปพลิชั่น “คลับเฮ้าส์” (Clubhouse) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น การรับมือกับสถานการณ์โควิด ที่เปลี่ยนไป กับ"สมุนไพร"จำเป็น โดยมีกูรูด้านสมุนไพร ร่วมแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย 

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร , ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร , ผศ.ดร.จักร แสงมา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายพีรพล อนุตรโสต จากรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ และ ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

161984876758

    

  • ย้ำใช้ "ฟ้าทะลายโจร"ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ จะช่วยให้คนไข้หายเร็วขึ้น

พญ.โศรยา กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์วิกฤต"โควิด 19" มีความจำเป็นที่ต้องนำการแพทย์แผนไทยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เข้ามาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ความรู้ทั้งสองแผนจะทำให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัยจาก"โควิด 19" ในส่วนของ "โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร" นำ "ฟ้าทะลายโจร"มาจ่ายให้ผู้ป่วยตั้งแต่โควิดระบาดระลอกแรก รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วย  เนื่องจากประสบการณ์ในการใช้ยานี้มาก่อนและงานวิจัยในปัจจุบันค่อนข้างจะสนับสนุนว่าหากเริ่มใช้"ฟ้าทะลายโจร"ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ จะช่วยให้คนไข้หายเร็วขึ้น และอาการไม่พัฒนาจนรุนแรง 

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตในขณะนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องทำเร่งด่วนคือ

1. สร้างศักยภาพของประชาชน ให้มีทักษะด้านการดูแลตัวเอง เพราะในอนาคตอันใกล้ หากมีการระบาดต่อเนื่องผู้ติดเชื้ออาจจำเป็นต้องใช้พื้นที่บ้านเป็นสถานที่รักษา เพื่อลดแออัดในโรงพยาบาล

2.การพัฒนา "สมุนไพร"เพื่อนำมาใช้ในภาวะวิกฤต ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีคิดและวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของสมุนไพร ถึงแม้ไม่ได้ใช้ในวิกฤตนี้ ก็ได้ใช้ในวิกฤตหน้า

3. ในภาวะวิกฤตนี้ควรมี "ฟ้าทะลายโจร"และเครื่องเทศ เอาไว้ใช้สร้างเกราะคุ้มกันร่างกาย เพราะ"สมุนไพร"มีองค์ประกอบ"สมุนไพร"หลายชนิดที่ออกฤทธิ์กว้างขวาง หรือ multi-target effect

4. ภูมิปัญญาที่ได้จากการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีคุณค่า เทียบเท่ากับงานวิจัย ประเทศไทยควรให้ความสำคัญ ใช้เป็นฐานที่สำคัญในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

    
  • แนะนอกจากใช้ "ฟ้าทะลายโจร" ดูแลสุขภาพวิธีอื่นด้วย

ด้านนายพีรพล ผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาด มีการแชร์ข่าว "ฟ้าทะลายโจร"และ "สมุนไพร" รวมถึงวิธีการรักษาต่างๆมากมาย

โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ 1. เรื่องการรักษาได้และไม่ได้ 2. เรื่องฆ่าไวรัสได้กับไม่ได้ และ 3. ถ้ากินแล้วจะป้องกันโควิดได้หรือไม่ได้

อีก 2 มิตินอกเหนือจากนี้คือ วิธีเช็คว่าติดโควิดหรือยัง และสุดท้ายคือ วัคซีนที่ทำให้คนเข้าใจเพียงด้านเดียว อย่างไรก็ตามในทุกมิติที่กล่าวมา ก็มีส่วนที่เป็นความจริงอยู่บ้าง แต่อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน และยังต้องใช้ร่วมกับการดูแลสุขภาพ หรือรักษาอื่นด้วย

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวเสริมว่า หากเป็นการใช้ "สมุนไพร"ในครัวเรือน หรือการดูแลสุขภาพทั่ว ๆ ไป ประชาชนก็สามารถทำได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า ต้องใช้การดูแลสุขภาพวิธีอื่นด้วย เช่น ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือ พักผ่อนนอนหลับ ออกกำลังกาย และกินอาหารที่ดีและเมื่อเป็นแล้ว ต้องมีความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้น รวมทั้งการสังเกตอาการต่างๆ ว่าแย่ลง หรือดีขึ้น เมื่ออาการแย่ลงก็ต้องรีบติดต่อสายด่วนโควิดทันที