'ฝ่ายค้าน' หาช่องทำประชามติ เปิดทาง 'รื้อรัฐธรรมนูญ' ทั้งฉบับ

'ฝ่ายค้าน' หาช่องทำประชามติ เปิดทาง 'รื้อรัฐธรรมนูญ' ทั้งฉบับ
28 เมษายน 2564
108

"ทวี สอดส่อง" รับทิศทางพรรคฝ่ายค้าน ยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ยังไม่ตกผลึก แต่ความเห็นสอดรับต้องแก้ทั้งฉบับ-โละอำนาจส.ว.

       พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ  กล่าวถึงความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่อทิศทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีแนวความเห็นที่ตรงกัน คือ ยกเลิกมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ให้อำนาจวุฒิสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องเป็นการแก้ไขทั้งฉบับ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) อย่างไรก็ดียอมรับว่าเนื้อหาและรายละเอียดนั้นยังไม่ตกผลึกร่วมกัน แต่แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านระบุว่าให้พิจารณาหาแนวทางตามกฎหมายเพื่อเสนอให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งอาจต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับใหม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน นอกจากนั้น ยังมองว่าจะต้องนำเรื่องถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาจะพิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระแรก

        พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคพลังประชารัฐ ที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอเพราะไม่ได้แก้รากเหง้าของปัญหา และไม่มีเรื่องตัดอำนาจของส.ว. อีกทั้งมองว่าเป็นญัตติที่เสนอแก้ไขเพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมือง และประโยชน์ของนายกรัฐมนตรี แต่ในทิศทางของการพิจารณาวาระแรก หรือ ลงมติวาระสามนั้น ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะลงมติไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่ถึงเวลา ทั้งนี้หากขั้นตอนดำเนินถึงประเด็นใดพรรคฝ่ายค้านต้องหารือกันอีกครั้ง.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง