'3เอ็ม' ตั้งเป้าหนุน ‘สะเต็ม’ (STEM) หวังเพิ่มศักยภาพผู้ขาดโอกาส!

'3เอ็ม' ตั้งเป้าหนุน ‘สะเต็ม’ (STEM) หวังเพิ่มศักยภาพผู้ขาดโอกาส!
28 เมษายน 2564
54

"3เอ็ม" เสริมสร้างความเท่าเทียมภายในชุมชน โดยได้กำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก มุ่งเน้นด้านการศึกษา ผ่านการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 5 ล้านโอกาสเฉพาะแบบด้าน ‘สะเต็ม’ (STEM) และด้านอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะให้แก่บุคคลที่ขาดโอกาสภายในสิ้นปี68

นายไมเคิล สตรอยก์ รองประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กล่าวว่า ในฐานะที่ 3เอ็ม เป็นบริษัทระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการผลิตที่ได้ดำเนินงานครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม 3เอ็ม จึงมีขีดความสามารถและโอกาสในการนำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกับแนวทางการศึกษาด้านสะเต็มและเส้นทางอาชีพต่างๆ ที่ต้องอาศัยทักษะ การนำเสนอโอกาสดังกล่าวจะเริ่มต้นผ่านประสบการณ์การศึกษาที่ทำให้ผู้คนได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ หรือนำไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเส้นทางแห่งโอกาสต่างๆ โดยต้องการเป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวกว่า 5 ล้านโอกาส

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ตั้งของ 3เอ็ม ประกอบด้วยทุนการศึกษา การฝึกงานและการบริการนักศึกษา โอกาสต่างๆ ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การลงทุนด้านการเงินในโครงการ 3M gives รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา โดยตัวอย่างของประสบการณ์ต่างๆ ที่ 3เอ็ม มุ่งสร้าง อาทิ การบริจาคมูลค่ารวม 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่มหาวิทยาลัยเกษตรและอาชีวศึกษาแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina Agriculture & Technical State University) เพื่อสนับสนุนโครงการด้านความเท่าเทียมและการศึกษา (Equity and Education Initiative หรือ E²I) 

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาใหม่ระยะเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน ในสาขาอาชีพที่มั่นคงและมีความสำคัญต่อแรงงานของประเทศ โดยหลักสูตรการศึกษานี้จะสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยทรัพยากรและความช่วยเหลือที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาในสาขาธุรกิจ วิศวกรรม และสาขาวิชาชีพอื่นๆ

"การศึกษาด้านสะเต็มและด้านอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ มุ่งให้ความสนใจเป็นระยะเวลาหนึ่ง และตระหนักว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะ เพื่อสนับสนุนผู้ที่เคยขาดโอกาสและไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้านนี้มาอย่างยาวนาน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงสะเต็มศึกษาและการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต  นอกจากนี้ การประกาศเป้าหมายครั้งนี้ต่อสาธารณะยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านความเสมอภาค ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม" นายไมเคิลกล่าว

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป้าหมายที่มุ่งเน้นด้านการสร้างประสบการณ์ จะถูกวัดผลผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 3เอ็ม ซึ่งมอบให้แก่ผู้เรียนรู้รายบุคคลที่เข้าร่วม ทั้งผู้ที่กำลังศึกษาในระดับคุณวุฒิหรือระดับปริญญาที่เกี่ยวข้องกับด้านสะเต็มหรือด้านอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะ โดยสามารถนำไปสู่อาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต โดยจะรายงานผลลัพธ์ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

"ทั้งหมดนี้ได้เล็งเห็นในงานวิจัยหลากหลายชิ้นว่าเส้นทางอาชีพในสายสะเต็มและงานที่ต้องอาศัยทักษะต่างๆ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีทางการเงินต่อตัวบุคคลและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปสู่นวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อโลกอีกด้วย โดยความคาดหวังของ 3เอ็ม เพื่อช่วยให้ผู้คนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายอย่างยิ่ง" นายไมเคิล กล่าวทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง